Društvo za sodobni ples

Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS) povezuje ustvarjalce na področju sodobnega plesa v Sloveniji (plesalci, koreografi, pedagogi, teoretiki in kritiki), da bi oblikovali in uresničevali svoje stanovske interese: vzpostavitev prostora komunikacije, ozaveščanje in izgradnja tradicije sodobnega plesa pri nas, vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji.

Društvo si od vsega začetka prizadeva za strokovno utemeljeno sodelovanje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, ki se tičejo področja sodobnega plesa. Razvija in podpira dejavnosti za razvoj teorije, kritike in zgodovinjenja sodobnega plesa, organizira javna predavanja, okrogle mize, delavnice in sodeluje pri različnih manifestacijah doma in v tujini. Podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples pri nas.

DSPS je bil eden od pobudnikov in soustanoviteljev Slovenskega plesnega festivala Gibanica, pri katerem sodeluje kot partner in soorganizator programa od prve izdaje plesnega festivala do danes, njegov producent pa je od leta 2011.