Društvo za sodobni ples

Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS) povezuje ustvarjalce na področju sodobnega plesa v Sloveniji (plesalci, koreografi, pedagogi, teoretiki in kritiki), da bi oblikovali in uresničevali svoje stanovske interese: vzpostavitev prostora komunikacije, ozaveščanje in izgradnja tradicije sodobnega plesa pri nas, vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji.

Društvo si od vsega začetka prizadeva za strokovno utemeljeno sodelovanje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, ki se tičejo področja sodobnega plesa. Razvija in podpira dejavnosti za razvoj teorije, kritike in zgodovinjenja sodobnega plesa, organizira javna predavanja, okrogle mize, delavnice in sodeluje pri različnih manifestacijah doma in v tujini. Podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples pri nas.

DSPS je bil eden od pobudnikov in soustanoviteljev Slovenskega plesnega festivala Gibanica, pri katerem sodeluje kot partner in soorganizator programa od prve izdaje plesnega festivala do danes, njegov producent pa je od leta 2011.

Društvo podeljuje tudi strokovne nagrade Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa. Vsako leto ob Mednarodnem dnevu plesa pripravi poslanico ter producira skupnostni umetniški dogodek, namenjen popularizaciji in promociji sodobnega plesa v Sloveniji.
DSPS se povezuje s sorodnimi organizacijami v tujini in sodeluje pri
mednarodnih projektih.


Dejavnosti društva podpirajo: Evropska komisija – Program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana in različna veleposlaništva.