Zagovorništvo

DSPS izvaja različne zagovorniške procese in sodeluje s široko mrežo
deležnikov pri pripravi predlogov za izboljšanje in razvoj področja
sodobnega plesa. Kot prednostni cilji zagovorništva so:
– vzpostavitev vadbenih prostorov;
– ustanovitev javnega zavoda;
– izboljšanje statusa samozaposlenih v kulturi na področju plesa;
– vključevanje sodobnega plesa v programe obstoječih javnih zavodov;
– pogajanje za boljše pogoje dela in dostojno plačilo;
– povečanje javnih sredstev za sodobni ples. 

DSPS pozornost namenja tudi imenovanju strokovnjakov s področja
delovanja v strokovne komisije in nominiranju plesnih ustvarjalcev_k za različne nagrade. 
DSPS sodeluje v dialoških in delovnih telesih ter vodi kontinuiran dialog z odločevalci (Ministrstvom za kulturo, MOL, itd). Kot član Kulturniške zbornice Slovenije in Društva Asociacija svoje interese vpisuje tudi v širši kulturno‑družbeni kontekst.

Javni posvet o sodobni plesni umetnosti in njenem razvoju v Mariboru
20.6.2024, 13h, Kulturni inkubator, Koroška cesta 18, Maribor

Na javnem posvetu bodo o izzivih sodobne plesne umetnosti in njenih akterjev – producentov in ustvarjalcev_k, o vlogi javnih zavodov, pomenu povezovanja in sodelovanja ter o razvojnih načrtih, ki so jih začrtale razvojne strategije, s poudarkom na Resoluciji o nacionalnem program za kulturo 2024 – 2028, Lokalnem programu za kulturo v Mestni občini Maribor 2024 – 2027 in Razvojni strategiji za sodobni ples spregovorili naslednji gostje:

  • Nina Kirbiš, vodja Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor
  • Rok Vevar, član upravnega odbora Društva za sodobni ples Slovenije
  • Petra Hazabent, producentka in kuratorica ter članica delovne skupine za sodobni ples na Ministrstvu za kulturo
  • Katarina Klančnik Kocutar, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor

Po posvetu bo na ogled umetniški program:

15:00 performans Nataše Živković: DE MORTIUS NIHIL NISI BONUM O mrtvih le dobro, Kulturni inkubator

19:00 performans Barbare Kukovec: SLADKE SKRBI, Kulturni inkubator
Gostovanje Festivala Performansa (Maska in SMG) na Nagib BREZODRA

20:00 predstava Milana Tomašika: ROKE, KI ME NIKOLI NISO POZNALE, LGM
Gostovanje predstave (Flota) na Odprti plesni sceni, Festival Lent

Soorganizacija: Društvo za sodobni ples Slovenije, Mestna občina Maribor, Društvo Nagib in Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor.

Dogodek nastaja v okviru programa Nagib Brezodra in projekta DSPS 30 +, s finančno podporo Ministrstva za kulturo in Mestne občine Maribor.

Javni posvet o razvoju plesa v Celju
6.6. 2024, 18h, Glavni trg 8, Celje

Na dogodku bomo s predstavniki Mestne občine Celje in Zavoda Celeia Celje spregovorili o načrtih, ki jih ima mesto za razvoj sodobnega in vseh drugih zvrsti plesa v prihodnjih letih. Hkrati pa odprli dialog s celjskimi ustvarjalci_kami glede njihovih potreb, želja, izzivov in idej. V Celju namreč delujejo številna društva, plesne šole in posamezniki_ce, ki prispevajo k razvoju in prepoznavnosti plesne ustvarjalnosti v Sloveniji in širše. Mestna občina Celje pa ples prepoznava kot pomembno kulturno področje, ki poleg lastne izraznosti predstavlja vez med različnimi kulturnimi projekti.

Moderira: Maša Radi Buh
Soorganizacija: Društvo za sodobni ples Slovenije, Kultivarnica, Mestna občina Celje, Zavod Celeia Celje.

Posvet je del projekta DSPS 30+, ki ga finančno podpira Ministrstvo za kulturo.

Javni posvet o Razvojni strategiji za sodobni ples 2024 – 2028
29.2. 2024, 17h, Stara Mestna Elektrarna

Vabimo vas na predstavitev in pogovor o Razvojni strategiji za sodobni ples (https://www.gov.si/novice/2024-02-19-predlog-razvojne-strategije-za-sodobni-ples-v-javni-obravnavi/), ki je nastala vzporedno z novo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 in spremljajočim akcijskim načrtom (https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=16450)

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na strateški dokument je do vključno 21. marca 2024. Društvo za sodobni ples Slovenije zato poziva širšo plesno skupnost, da se udeleži javne predstavitve strategije ter sodeluje pri oblikovanju morebitnih predlogov za njeno dopolnitev.

Posvet je namenjen predstavitvi in pogovoru o Razvojni strategiji za sodobni ples, ki je nastala vzporedno z novo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2024-2031 in spremljajočim akcijskim načrtom.

V prvem del dogodka bomo zbrali pripombe, komentarje in predloge na strateški dokument, ki je v javni obravnavi do 21.marca. V nadaljevanju bomo skupaj z nekaterimi člani Delovne skupine za sodobni ples, ki deluje na Ministrstvu za kulturo od lanskega leta, spregovorili tudi o konkretnih izzivih, ciljih in ukrepih.

Gostje : Kim Komljanec, Tamara Bračič, Nastja Bremec, Petra Hazabent, Andreja Kopač, Nina Meško, Maša Radi Buh, Teja Reba, Dejan Srhoj, Rok Vevar.

Moderacija: Bara Kolenc in Sabrina Železnik.
Organizacija: Društvo za sodobni ples Slovenije
Soorganizacija: Zavod Bunker
Posvet je del projekta DSPS 30+, ki ga finančno podpira Ministrstvo za kulturo.

V letu 2024 DSPS svoje zagovorniške in podporne dejavnosti izvaja v
okviru projekta DSPS 30 +, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.