Zagovorništvo

V letih 2021 in 2022 smo si v društvu zadali cilj, da v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kulturo vzpostavimo vadbene prostore. Sodobnoplesni_e ustvarjalci_ke trenutno nimamo na razpolago niti enega prostora, ki bi bil namenjen izključno produkciji predstav, raziskavam ter razvoju plesnih umetniških praks.

V dialogu z odločevalci zagovarjamo nujnost vključevanja sodobnega plesa v nove prostore, ki nastajajo v Ljubljani in drugje (Cukrarna, Rog, Baragovo Semenišče in drugi).

Kot člani Kulturniške zbornice Slovenije in Društva Asociacija svoje interese vpisujemo v širši kulturno‑družbeni kontekst. Člane in članice društva predlagamo za različne nagrade na mestni in državni ravni ter tako prispevamo k prepoznavnosti posamenikov_ic in posledično celotnega polja.