Zagovorništvo

DSPS izvaja različne zagovorniške procese in sodeluje s široko mrežo
deležnikov pri pripravi predlogov za izboljšanje in razvoj področja
sodobnega plesa. Kot prednostni cilji zagovorništva so:
– vzpostavitev vadbenih prostorov;
– ustanovitev javnega zavoda;
– izboljšanje statusa samozaposlenih v kulturi na področju plesa;
– vključevanje sodobnega plesa v programe obstoječih javnih zavodov;
– pogajanje za boljše pogoje dela in dostojno plačilo;
– povečanje javnih sredstev za sodobni ples. 

DSPS pozornost namenja tudi imenovanju strokovnjakov s področja
delovanja v strokovne komisije in nominiranju plesnih ustvarjalcev_k za različne nagrade. 
DSPS sodeluje v dialoških in delovnih telesih ter vodi kontinuiran dialog z odločevalci (Ministrstvom za kulturo, MOL, itd). Kot član Kulturniške zbornice Slovenije in Društva Asociacija svoje interese vpisuje tudi v širši kulturno‑družbeni kontekst.

V letu 2024 DSPS svoje zagovorniške in podporne dejavnosti izvaja v
okviru projekta DSPS 30 +, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

V letu 2023 je DSPS svoje zagovorniške in podporne dejavnosti razvijal v okviru projekta Za!Ples (2023), ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.