Nagovor komisije 2019

Umetniki, preživeli krizo po letu 2008, ki je dodobra zdesetkala slovensko kulturno in še posebej sodobnoplesno sceno, bi si zaslužili nagrado brez zadržkov že preprosto zaradi vztrajanja. Preživeti in delati pod takšnimi pogoji je politična gesta sama po sebi. Sodobnoplesno sceno tare robnost in, lahko bi dejali, določen izbris, saj preprosto ni uglašena s hektično zdajšnjostjo. A je po drugi strani prav njeno vztrajanje znak, ki ga ne gre spregledati. Njena čuječnost in razmislek o tem, kako pravzaprav biti skupaj v našem kolektivnem telesu, je tisto, kar družba danes morda še toliko bolj potrebuje. In zato se vsakič znova odrine od tal. V svojem trajanju razvija strategije preživetja, ki zmorejo pognati v tek produkcijsko imaginacijo.

Letošnja komisija je temeljito pregledala zadnje dvoletno obdobje, ki kaže neomajen in intenzivno ponotranjen razvoj različnih avtorskih poetik na naših tleh, in to navkljub okrnjenim sredstvom.

Komisija je podelila nagrado za življenjsko delo, ki jo je zasluženo prejela letošnja nagrajenka Sinja Ožbolt. Slednja je most med zdajšnjostjo in vitalnim delom naše preteklosti, torej tistim obdobjem, ko je Ksenija Hribar s somišljeniki ustanovila Plesni teater Ljubljana in dala tej veji umetnosti sredino in avtonomijo.

Izbrale smo tudi 9 nagrajencev z različnih področij, da bi konstatirale, da je sodobnoplesna scena skupnost, ki združuje vidni del, a tudi njene manj vidne dele, njeno podtalje, ki zagotavlja, da gledališka mašina lahko teče. Od tistega, kar se izgrajuje na odru, pa vse do refleksivne senzorike.

Nagrajenci in nagrajenke, ki jim bomo nagrade podelile, so nekateri izmed številnih trdoživih akterjev in akterk, ki kažejo na specifiko slovenskega prostora. To sta iznajdljivost in ustvarjalnost, zaradi katerih večina sploh lahko preživi. Iz tega se porajajo imenitne umetniške prakse, ki jih oplaja preživetveno prehajanje med različnimi vlogami in zmožnost širjenja ustvarjanja na druga področja in obratno, različna področja povratno vstopajo v umetniške zastavke. Nagrajenci in nagrajenke so ne glede na svoja leta dolgo prisotni akterji in akterke na naši sceni in vsi po vrsti v svojem delu združujejo širok spekter znanj in veščin. In nekako se zdi, da je v tem nekaj, kar teče v drugo smer od tendenc današnje družbe, ki skozi specializacijo hromi in oži pogled na svet.