Novice
Poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2021

Ljubljana, 29. april 2021

29. aprila praznujemo Mednarodni dan plesa, ki ga svetovna organizacija za uprizoritvene umetnosti ITI - International theatre institute tradicionalno obeležuje s poslanico izbranega ustvarjalca_ke iz vrst scenskih umetnosti in je za letošnjo poslanico izbrala baletnega plesalca in koreografa Friedemanna Vogla.

Društvo za sodobni ples Slovenije in JSKD - oddelek za ples so v letošnjem letu k pripravi poslanice povabili Roka Vevarja, publicista na področju teorije in zgodovine sodobnih scenskih umetnosti, zgodovinarja in arhivarja sodobnega plesa ter avtorja nedavno izdane knjige Ksenija, Xenia. Londonska plesna leta Ksenije Hribar 1960–1978.

Poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2021

V primerjavi z drugimi umetniškimi disciplinami in praksami je zgodovina sodobnega plesa razmeroma kratka. Njegovo stoletje sovpada s časom, v katerem se je moderni človek začel zavzemati za svoje pravice, ko je postopoma pridobival svoje svoboščine in ko se je ob industrijski revoluciji delavski razred zavedel, da ima telo, kognitivne sposobnosti, domišljijo in poleg vseh teh dejstev in lastnosti tudi sposobnosti, da lahko s svojim telesom kaj naredi – kaj ustvari.

Ta osupljiva sposobnost, da človek iz svojega telesa ustvarja oblike in dejanja, ki jih na poseben način zaznamo, občutimo, ki se nas dotaknejo, pretresejo, nam nenadoma – praktično iz nič, četudi je telo daleč od Niča – omogočajo nepredvidljive premisleke, se mi je vselej zdela čudežna. Še bolj čudežno je, da na prvi pogled brez vnaprej določenih slovnic pri mojih sogledalcih vzbuja enake radovedne, intelektualne ali afektivne odzive kot pri meni. Nenadoma smo ugotovili, da smo med plesnim in svojim gledalskim telesom sposobni zaznati in tvoriti pomene, ne da bi za telesne jezike opravili kakršnekoli tečaje. Ugotovili smo, da nas poleg beljakovin, maščob, vode in jezika sestavlja še nekaj, česar se nemara doslej nismo zavedali. Nič ezoteričnega, le nekaj, kar nam priča, da je brez plesa naše razumevanje materializma precej omejena reč.

Če so bila telesa v različnih fazah zgodovine – danes ni nič drugače – vselej podvržena ekonomskemu lastništvu, izkoriščanju ali obsojena na golo življenje, je umetniška volja, da se z njimi ustvari kaj drugega, neko obliko ali nenadejano dejanje, proizvedla protislovje. Koreografski napor je zavestno ustvaril nekaj, česar se je bilo težje ali nemogoče polastiti, saj so umetniške telesne oblike postale nikogaršnja last, na neki specifičen način so postala javna reč. Nihče jih ni imel, saj so bila brez pogleda drugega zgolj negotova, delna, ne povsem cela. Postala so razpoložljiva za vse, ki so si jih bili s gledalskimi čuti in intelektom pripravljeni ogledati, jih začutiti, razumeti ali nemara objeti. Neki naš teatrolog bi rekel, da je med telesi na odru in mojim gledalskim telesom še tretje telo, ki nastane in izgine v prostoru vmes: vez, kontakt, ki spominja na dotik in se v specifičnih plesnih delih med plesalkami in plesalci ter gledalkami in gledalci vanj celo pretvori. Valuta, ki ima predvsem izkustveno vrednost. Nekaj, česar se je mogoče polastiti zgolj tako, da se odpovemo njegovemu lastništvu. Nekaj, česar se lahko polastimo samo tako, da to postanemo: se vanj utelesimo. Da se ponovimo na nepredvidljivem in nenačrtovanem mestu. Nekje vmes.

V zadnjem letu se je v ta vmes naselila grozljiva razdalja, vanj pa je z zloveščim plenilskim apetitom planila tudi nezadržna totalitarna biopolitična moč. Za njeno imunitarno diktaturo nič ni tako nevarno kot dotik. Skozi svojo kratko zgodovino je bil sodobni ples spremenljivo sosledje mogočih dotikov med različnimi telesi. V nekaterih nesrečnih primerih, ko se je znašel na napačni strani zgodovine in ko so se iz teles izselile razlike, iz katerih bi lahko vzniknilo kaj nepredvidljivega, kaj tretjega, kar je vselej nastajalo, ko so se telesa ali njihovi pomeni podrgnili ob teksture razlik, je bil iz plesa izgnan prav dotik. Ta z enim samim telesom namreč ni mogoč, še manj smiseln. Med istostmi ni dotika, ker ni ničesar vmes, kadar plesne kože prekrivajo eno samo telo, ki se le stežka podrgne obse.

Zdi se, da v našem času še nikoli nismo imeli tako razvidne priložnosti zaznati zveze med perfidnim apetitom politike, da upravlja z našimi telesi, razdaljami in dotiki, kot prav v zadnjem letu. Zlovešča politična koreografija je postala del našega vsakdana. Še nikoli doslej zato naši javni protesti niso bili tako telesni, plesni in koreografski, še nikoli doslej se niso s takim žarom ukvarjali z razdaljami in bližinami ter se tako intenzivno pretvarjali v oblike dotikov.

»Globoko jedro depresije je sestavljeno iz krčenja, kontrakcije telesa, ki se ni več sposobno dotakniti drugega telesa ali takšnega dotika sprejeti. Samo iz tega stika lahko povlečemo gotovost smisla, ki ni doma nikjer drugje, kot ravno v tem taktilnem stiku med mojo in tvojo kožo,« piše Franco Berardi Bifo, ki se sprašuje, ali je mogoče biti srečen v sistemu, ki uničuje dotik zaradi tega, ker je s skrčenim in depresivnim telesom lažje kovati dobiček. »Sreča ni stvar intelektualnega, ampak korporealnega razuma, je iz čustva, ki telo odpre v objem. Ni niti vera niti upanje, ampak usmiljenje, če se izrazim v stilu, ki ni ravno moj. Ne onesrečuje nas obupana zavest, depresivnost je tista, ki povzroča nesrečo našemu empatičnemu telesu. Družbeno trpljenje se spremeni v depresijo, ko oslabi našo zmožnost, da bi nas kaj objelo. In odprtost za to, da bi sprejeli objem, ni edini pogoj za posameznikovo srečo, ampak tudi uporna, kolektivna avtonomija ter emancipacija od mezdnega dela,« zapiše italijanski filozof, ki meni, da je odsotnost solidarnosti povezana prav z zmanjšano pripravljenost telesa, da bi se koga ali česa dotaknilo ali da bi se kdo ali kaj dotaknilo njega. Totalitarne politike, ko so upornike nameščale v takšne ali drugačne samice, so vselej vedele, kaj je tisto, kar uporniška telesa zlomi in razveže: odsotnost dotika.

V zadnjih mesecih pogosto razmišljam o partizanskem sodobnem plesu, s katerim se je Marta Paulin Brina leta 1943 dotikala svojih soborcev in ki je plesalki na gozdnih jasah ter nenačrtovanih travnatih odrih nezadržno vračal objeme soborčevskih zbranih pogledov in vzklikov. To je bil ples golih življenj, ki jim je zgodovina nenadoma odvzela vse razen dotika. Nenadoma so se temu dotiku, temu preostanku svojega dostojanstva zavezali, ker so vedeli, da jih lahko samo tovrstna oblika solidarnosti preosebi v nekaj, kar je večje od njih samih.

Sodobni ples je v svojem dobrem stoletju premostil vrsto političnih, ekonomskih in zdravstvenih kriz. V osemdesetih letih je v večjih svetovnih sodobnoplesnih centrih ostal ujet v pandemijo aidsa, zaradi katere niso umirali samo umetniki, ampak v veliki meri tudi njegove celotne javnosti, še prej, kadar je bilo to priročno, so totalitarne oblasti dotik onemogočale z argumentom, da se je potrebno izogibati nevarnostim jetike. O tem pričajo med drugim dokumenti iz časa, ko je zahodno slovensko ozemlje okupirala fašistična Italija. Sodobni ples je premoščal različne spolne razlike, pri katerih je velikokrat ostajal marginaliziran preprosto zato, ker je bilo njegovo delo poceni, o čemer govori neizpodbitno zgodovinsko dejstvo, da nobena druga umetniška praksa nikoli ni bila tako neposredno povezana z voljo izjemnih žensk, da postanejo umetnice pod svojimi lastnimi pogoji, iz katerih dotik ni bil izključen. Dotik, telesni stik je bil preprosto nekaj, česar si niso pustile odvzeti. Ta je bil vselej naš zvesti zaveznik: naša zaveza. Poleg dotika je sodobni ples vselej zelo dobro razumel dotik tal, v materialnem ali metafizičnem smislu. Z njih se je vselej dvigal prenovljen. Ker se Društvo za sodobni ples Slovenije vseh teh dejstev dobro zaveda, si prizadeva, da bi se sodobni ples s tlemi v prihodnje srečeval zgolj v ogrevanih in prostornih pogojih ter v stiku s solidarnimi telesi.

Vsem umetnicam in umetnikom, kulturnim delavkam in delavcem, ki ustvarjajo na področju sodobnega plesa, ter našim zvestim javnostim v imenu svojih soborcev pri Društvu za sodobni ples Slovenije ob našem prazniku, svetovnem dnevu plesa želim srečen trenutek in obilo lepše prihodnosti.

Rok Vevar


Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS) je krovna organizacija na področju sodobnega plesa v Sloveniji, kamor se prostovoljno povezujejo ustvarjalci_ke (plesalci_ke, koreografi_nje, pedagogi_nje, teoretiki_čarke in kritiki_čarke), da bi oblikovali in uresničevali svoje stanovske interese: vzpostavitev prostora komunikacije, ozaveščanje in izgradnja tradicije sodobnega plesa pri nas, vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji.

Upravni odbor je zasnoval plan aktivnosti DSPS za prihajajoči 4-letni mandat in bo med drugim strmel k vzpostavitvi vadbenih prostorov za sodobni ples v dialogu z Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kulturo; aktivnemu vključevanju sodobnega plesa v programe novih prostorov namenjenih za kulturo ter v strateške dokumente na ravni države in Mestne občine Ljubljana; zagonu projekta "Slovar Sodobnoplesne Terminologije” ter pridobivanju novih članov predvsem mlajše generacije ustvarjalcev na področju sodobnega plesa.
Pod okriljem DSPS in ob boku partnerskih organizacij: Cankarjev dom, Bunker, Emanat, Maska, Plesni Teater Ljubljana, Pekinpah, Društvo Nagib, Zavod MOJa KreacijA, se snuje tudi Gibanica – bienale slovenske sodobne plesne umetnosti, ki je postala osrednja sodobnoplesna manifestacija domačih ustvarjalcev pri nas. Letošnjo, jubilejno 10. izdajo, smo zaradi želje, da jo izpeljemo v živo, premaknili iz začetka leta na jesen 2021. Potekala bo med 15.–18. septembrom 2021, na njej pa bomo podelili tudi stanovske nagrade Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa v Sloveniji
Umetnost produkcije / vodenje tečaja in koncept: Kerstin Schroth
VEČ

Delavnica bo potekala v četrtek, 12. 9. 2019 med 15. in 19. uro ter v petek, 13. 9. 2019 med 10. in 14. uro.

Kotizacija je 30 EUR.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
Več informacij in prijave na kultura_org@yahoo.com, Mojca Zupanič.

 
GIBANICA – 9. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti

9. GIBANICA


Ljubljana, 27. 2.–2. 3. 2019

Cankarjev dom
Prešernova 10

Plesni Teater Ljubljana 
Prijateljeva 2
 
Španski borci – Center kulture 
Zaloška 61
 
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
Slomškova 18

Moderna galerija
Cankarjeva cesta 15

Klub Gromka, Metelkova mesto 
Metelkova ulica 10
Nagrada Ksenije Hribar za življenjsko delo 2019 Sinji Ožbolt

 Foto: Nada Žgank

Od leta 2012 naprej Društvo za sodobni ples Slovenije podeljuje tudi
 nagrado Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa. Nagrada, podeljuje se jo v večih kategorijah (podelili jih bomo na sklepnem dogodku Gibanice 2019, razen nagrade za žviljenjsko delo), je namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju sodobnega plesa pri nas. Z nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo pa se nagrajuje delo posameznikov, ki so s svojo umetniško, pedagoško oziroma teoretsko dejavnostjo zaznamovali naš prostor.
Članice komisije za nagrado Ksenije Hribar 2019 so: Alja Lobnik, Nina Meško in Snježana Premuš.

Slavnostna podelitev nagrade Ksenije Hribar za žvljenjsko delo bo v sredo, 27. februarja ob 19.00 v  Moderni galeriji, ko bomo z gledališko uprizoritvijo TRAJANJE – MINEVANJE in video skico DSPS25 odprli 9. Gibanico – bienale slovenske sodobne plesne umetnosti
Razpis za nagrado Ksenije Hribar 2019
Razpis za nagrado Ksenije Hribar 2019
 
za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji,
ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije
 
Rok prijave: 3. 12. 2018
 
GIBANICA – 9. bienale sodobne slovenske plesne umetnosti Ljubljana ► RAZPIS ZA PRIJAVO
Društvo za sodobni ples Slovenije, izvršni producent Gibanice – 9. bienala sodobne slovenske plesne umetnosti, najavlja, da bo naslednja Gibanica potekala v Ljubljani med 27. 2. in 2. 3. 2019.

Razpis za prijavo potrebne obrazce najdete TU.
Prijave so odprte do 5. 10. 2018. 

 
GIBANICA – 9. bienale sodobne slovenske plesne umetnosti Ljubljana ► NAJAVA
GIBANICA – 9. bienale sodobne slovenske plesne umetnosti
Ljubljana, 27. 2. – 2.3. 2019

 
 
Društvo za sodobni ples Slovenije, izvršni producent Gibanice – 9. bienala sodobne slovenske plesne umetnosti, najavlja, da bo naslednja Gibanica potekala v Ljubljani med 27. 2. in 2. 3. 2019.
Kot vsakokrat bo tekmovalni program v celoti izbrala 3-članska mednarodna selektorska ekipa, tokrat v sestavi: Ivana Ivković (Hrvaška), Claire Verlet (Francija) in Petra Pikalo (Slovenija). Razpis za prijavo bomo objavili v mesecu aprilu 2018, prijave pa bodo odprte do 5. 10. 2018.
Zahteva Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti
Vse, ki želijo dodati svoj podpis pod osnutek pisma podpore za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti vljudno vabimo, da to čim prej sporočijo na elektronski naslov dsps2012@gmail.com  
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 5.5.2017
 
ZADEVA: Poziv Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti
 
Center sodobnih plesnih umetnosti je bil ustanovljen 7. julija 2011 in je direktno odgovarjal ciljem Nacionalnega programa za kulturo (2008-2011), posebej pa še vzpostavljanju pogojev za institucionalizacijo sodobnega plesa, ki bi bila zaradi devetdesetletne zgodovine, kakovosti in mednarodne uveljavljenosti akterjev nujna. Zgodba s centrom se je 23. 8. 2012, samo eno leto po ustanovitvi, zaključila zelo razorožujoče in nespodbudno za vse, ki so si zanj dolga leta prizadevali - s sklepom o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti.
 
Z ukinitvijo Centra je bila storjena velika in nepopravljiva škoda generaciji umetnikov, ki se v danih zaostrujočih razmerah, ki so sledile, ni mogla razvijati, nedvomno pa tudi vsem nadaljnjim generacijam, ki vstopajo v vedno manj cenjeno, nepriznano in na vseh nivojih vedno slabše podprto slovensko sodobnoplesno prizorišče. Za to nepopravljivo škodo ni odgovoren samo takratni minister, ki je podpisal ukinitev, ampak tudi vsi njegovi nasledniki, ki niso ponovno vzeli v roke že pripravljenih strateških dokumentov in zgodbe s CSPU bodisi obnovili bodisi poiskali druge dolgoročne sistemske rešitve za področje, ampak namesto tega pustili področje in z njim usodo vrhunskih umetnikov životarjenju. Institucionalizacija sodobnega plesa je v nadaljevanju celo izpadla iz ciljev NPK.
 
Minister za kulturo, g. Anton Peršak, je na otvoritvi letošnjega bienala sodobne plesne umetnosti Gibanica obljubil, da bo ponovno ustanovil Center sodobnih plesnih umetnosti in to v obliki, ki bo podpirala heterogenost področja. Na Društvu za sodobni ples Slovenije, krovni stanovski organizaciji na področju sodobnega plesa smo te pobude veseli. Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, od ministrstva pričakujemo časovnico realizacije te obljube.
 
DSPS poziva, da je zagotovljena prisotnost njegovega zastopnika pri vseh nadaljnjih korakih, ki vodijo do ponovne ustanovitve CSPU. Prav tako poziva, da se stroški ustanovitve in delovanja Centra v takšni ali drugačni obliki ne bodo zajedali v programska in projektna sredstva, namenjena delovanju sodobnega plesa. Vsi koraki domnevnega ustanavljanja naj bodo kar najbolj transparentni. Pri DSPS imamo strokovno znanje, zbrane analize in dokumente, poleg tega pa so naši člani aktivni akterji na polju in lahko v sodelovanju z njimi pridemo do kar najbolj optimalnih rešitev glede na potrebe in cilje.
 
Našo zahtevo podpirajo spodaj podpisani posamezniki, predstavniki nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki razumejo, da je institucionalizacija sodobnega plesa nujna. Akterji s področja sodobnega plesa so zaradi nerešene problematike zaposlovanja, ki jo stopnjuje tudi neobstoj institucionalizacije, skoraj brez izjeme samozaposleni v kulturi. Vseeno pa mnogi s svojim znanjem in umetniško vitalnostjo tudi bistveno pripomorejo k programom obstoječih javnih zavodov. Institucionalizacija sodobnega plesa bi ta sodelovanja okrepila, ker bi imelo nezanemarljiv vpliv tudi na produkcijo spodaj podpisanih javnih zavodov.
 
V prilogi dodajamo nekatere pomembne dokumente in vas prosimo za datum sestanka.
 
Pia Brezavšček
predsednica DSPS
 
PODPISNIKI

1.    Andreja Podrzavnik
2.    Nataša Živković
3.    Dragana Alfirević
4.    Rok Vevar
5.    Matjaž Farič
6.    Mateja Bučar
7.    dr. Mladen Dolar
8.    dr. Renata Salecl
9.    Petra Hazabent
10.    Tomaž Tomljanović
11.    Neja Kos
12.    Polona Calderera, Maska Ljubljana
13.    Alja Lobnik
14.    Milan Tomášik
15.    Teja Reba
16.    Snježana Premuš
17.    Nataša Tovirac
18.    Maja Delak
19.    Jasmina Založnik
20.    Katarina Barbara Kavčič
21.    Igor Sviderski
22.    dr. Andreja Kopač
23.    Jurij Konjar
24.    Petra Pikalo
25.    Katja Legin
26.    Leja Jurišić
27.    Dejan Srhoj
28.    Tina Mahkota
29.    Marko Mlačnik, ustanovni član PTL
30.    dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev, FF
31.    Tibor Mihelič Syed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča 
32.    dr. Nikolai Jeffs, FHŠ Univerze na Primorskem
33.    dr. Marcello Potocco, FHŠ Univerze na Primorskem
34.    Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica
35.    dr. Primož Vitez, Filozofska fakulteta
36.    dr. Roman Kuhar, Filozofska fakulteta
37.    Katarina Pejović
38.    dr. Maja Šorli, AGRFT, Amfiteater
39.    dr. Gašper Troha
40.    Borut Kraševec
41.    Ana Schnabl
42.    Janez Janša, Aksioma
43.    Marcela Okretič, Aksioma
44.    Damjana Černe
45.    Primož Čučnik
46.    Saša Jerele
47.    Primož Jesenko
48.    Blaž Šef
49.    Valentina Turcu
50.    dr. Blaž Lukan, AGRFT
51.    Suzana Koncut
52.    Primož Bezjak
53.    Tanja Zgonc
54.    Majda Širca Ravnikar
55.    Gregor Butala
56.    dr. Alenka Zupančič
57.    Zala Dobovšek
58.    Alice Camara
59.    dr. Otto Luthar, ZRC SAZU
60.    dr. Andreja Inkret, FF
61.    Nika Arhar
62.    Boštjan Nedoh, ZRC SAZU
63.    Petra Pogorevc, MGL
64.    Urška Brodar, SMG
65.    dr. Ana Sara Lunaček Brumen, FF
66.    dr. Gregor Pompe, FF
67.    mag. Ciril Oberstar, Založba ZRC
68.    dr. Nadja Dobnik, FF
69.    dr. Dean Komel
70.    Nataša Berce
71.    dr. Boris A. Novak, FF
72.    Bojan Jablanovec
73.    Simona Semenič
74.    dr. Tadej Troha, ZRC SAZU
75.    Mojca Kranjc, SNG Drama Ljubljana
76.    dr. Gregor Moder, FF
77.    Nevenka Koprivšek, Bunker
78.    Danilo Rošker, direktor SNG Maribor
79.    Diana Koloini, umetniška vodja Drame SNG Maribor
80.    Simon Krečič, umetniški vodja Opere SNG Maribor
81.    Edward Clug, umetniški vodja Baleta SNG Maribor
82.    Tatjana Ažman, dramaturginja in teatrologinja, vodja Slovenskega Centra ITI
83.    Boris Mihalj, SNG Drama LJ
84.    dr. Aldo Milohnič
85.    dr. Renata Šribar
86.    Petra Veber
87.    Lijana Dejak
88.    Vlado G. Repnik
89.    Tone Vrhovnik Straka
90.    Matjaž Berger
91.    dr. Sašo Jerše
92.    Simona Hamer
93.    Peter Srpčič
94.    dr. Janez Vrečko, FF Ljubljana
95.    dr. Katja Praznik, Univerza v Buffalu
96.    Jožica Avbelj
97.    Bojan Fekonja
98.    dr. Valentina Hribar Sorčan, FF
99.    dr. Vlado Kotnik, FHŠ Univerze na Primorskem
100.    Špela Šinigoj, SNG Drama LJ
101.    Alja Predan
102.    Maja Sever
103.    Dunja Klemenc
104.    Niko Goršič
105.    Janez Janša, Zavod Maska 
106.    Zavod Maska
107.    dr. Gorazd Kovačič
108.    dr. Bojana Kunst
109.    Ema Kugler
110.    dr. Ana Vugrinčič Čepič
111.    Iztok Ilc
112.    Sabina Potočki
113.    Sanja Nešković Peršin, umetniška vodja SNG Opera in balet
114.    Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana
115.    Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije
116.    Jana Jevtović
117.    Mojca Dimec
118.    Irena Tomažin
119.    Dr. Bara Kolenc
120.    Kaja Lorenci
121.    Sandra Đorem Anais
122.    Nina Meško
123.    Daniel Petković
124.    Rok Bozovičar
125.    Maja Kalafatić
126.    Amelia Kraigher
127.    dr. Tomaž Krpič, raziskovalec gledališča, sociolog telesa in kognitivni sociolog 
128.    Katarina Stegnar
129.    Breda Kolar Sluga
130.    Maja Sever
131.    dr. Vanesa Matajc, FF
132.    Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
133.    Eva Nina Lampič
134.    dr. Andrej Blatnik, FF
135.    Združenje dramskih umetnikov Slovenije - ZDUS
136.    mag. Alma Redžić Selimović, Bunker
137.    dr. Sarah Lunaček
138.    dr. Eva D. Bahovec, FF
139.    dr. Tomaž Toporišič
140.    dr. Primož Krašovec, FF
141.    Tamara Bračič Vidmar
142.    Jasna Knez
143.    Carol Guiterrez
144.    Evin Hadžialjević 
145.    Sergeja Kozar
146.    Breda Biščak
147.    Sabina Schwenner
148.    Jernej Bizjak
149.    Klemen Janežič
150.    Ingrid Gregorič
151.    Anja Golob
152.    dr. Andrej Srakar
153.    Špela Rus
154.    Marko Bulc
155.    Jana Kovač Valdes
156.    Manca Dorrer
157.    Dominika Kacin
158.    dr. Alenka Jovanovski 
159.    Helena Č. Gerželj
160.    Arna Hadžialjević
161.    Tomi Janežič
162.    Ana Barič Moder
163.    Tina Benko
164.    Ana Pandur Predin
165.    Suzana Grau
166.    Barbara Vidovič, direktorica Talija gledališča
167.    Morena Fortuna
168.    Tina Janežič
169.    Maja Savelli
170.    Aljoša Pelhan
171.    Mojca Tiršek
172.    Jernej Škof
173.    Sinja Ožbolt
174.    Miha Horvat, Fundacija Sonda
175.    Katerina Vidner Ferkov
176.    Mateja Verdinek Žigon
177.    Simon Kardum, direktor Kina Šiška
178.    Jure Novak
179.    Društvo gledaliških režiserjev 
180.    Saška Jenič
181.    Ana Hribar
182.    Urška Boljkovac
183.    Maja Vrhovac
184.    dr. Asta Vrečko
185.    Luka Mesec
186.    Miha Kordiš
187.    dr. Matej T. Vatovec
188.    Dragan Nikčević
189.    dr. Nikola Janović Kolenc
190.    dr. Sašo Slaček
191.    Violeta Tomič
192.    dr. Franc Trček
193.    Maja Tašner Vatovec
194.    Aleš Suša
195.    Goran Miljanović
196.    Nataša Sukič
197.    Nik Škrlec
198.    Neća Jamnikar
199.    Mojca Zupanič
200.    Nika Korenjak
201.    Mala Kline
202.    Urša Vidic
203.    Tina Valentan
204.    Živa Brecelj, Plesni teater Ljubljana
205.    Barbara Ribnikar
206.    Janez Burger, Zavod Staragara
207.    Zavod Staragara
208.    Nika Iskra
209.    Jernej Kaluža, odgovorni urednik Radia Študent
210.    Mojca Kumerdej
211.    Nina Fajdiga
212.    Liza Šimenc
213.    Goran Bogdanovski
214.    Mirjam Drnovšček, direktorica PG Kranj
215.    Barbara Kukovec
216.    Mojca Jug
217.    Maja Vižin
218.    Polona Vozel
219.    Miha Zadnikar
220.    Nataša Petrešin Bachelez
221.    Kolektiv Španski borci in EN-KNAP
222.    Nada Žgank
223.    Nina Ramšak
224.    Domen Ograjenšek
225.    Lidija Brezavšček
226.    Ana Reberc
227.    Maša Jazbec
228.    Klara Otorepec
229.    Manca G. Renko
230.    Martin Baraga
231.    Vilma Štritof, predsednica DGKTS
232.    Damjan Kozole
233.    Metka Dedaković
234.    Simona Solina
235.    Simona Jerala
236.    Nina Cvar
237.    Natalija Zanoški
238.    Aja Zupanec
239.    Sanja Matković
240.    Maja Modrijan, Destilator
241.    Luka Počivalšek
242.    Dalibor Novaković
243.    Marij Čuk
244.    Sara Horžen
245.    Matej Kejžar
246.    Marko Brumen
247.    Gašper Malej
248.    Enya Belak
249.    SCCA, Zavod za sodobno umetnost
250.    Klemen Košir
251.    Nina Zupančič
252.    mag. Jože Barši
253.    Urša Jurman
254.    Eva Matjašič
255.    Tadeja Pungerčar
256.    Kaja Kraner
257.    Sara Lucu
258.    Nina Janež
259.    Gregor Kamnikar
260.    Alja Ferjan
261.    Gyula Cserepes
262.    Tea Hvala
263.    Lenka Đorojević
264.    Neter Antoine, vizualna umetnica, NY
265.    Kris Nelson, Dublin Fringe Festival
266.    Nuša Komplet Peperko
267.    Jurij Drevenšek 
268.    Ajda Smrekar 
269.    Sara Živkovič 
270.    Anja Pirnat 
271.    Anže Zelnik 
272.    Saša Pavlin Stošić 
273.    Nina Ivanišin 
274.    Maruša Majer 
275.    Urša Adamič 
276.    Barbara Zemljič 
277.    Alenka Medič 
278.    Ajda Valcl 
279.    Patrizija Jurinčič Finžgar 
280.    Zvone Hribar 
281.    Ana Urbanc 
282.    Gregor Prah 
283.    Boris Mihalj 
284.    Jernej Gašperin 
285.    Tina Vrbnjak 
286.    Ana Dolinar Horvat
287.    Vesna Jevnikar 
288.    Domen Valič 
289.    Jure Kopušar 
290.    Vid Klemenc 
291.    Nina Valič 
292.    Jernej Čampelj 
293.    Lena Hribar 
294.    Blaž Setnikar 
295.    Društvo slovenskih režiserjev
296.    Ana Kržišnik Blažica
297.    Barbara Skubic
298.    Borut Kržišnik
299.    Ičo Vidmar
300.    dr. Milica Antić Gaber 
301.    dr. Maja Krajnc
302.    Špela Petrič
303.    Lothar Rose Orel
304.    Sandra Oman
305.    Tuza Támas
306.    Silvia Marchig
307.    Sara Rebov
308.    Živa Vrbič
309.    Nina Holler
310.    Dijana Mikić
311.    Irena Preda
312.    Petra Tanko
313.    dr. Maja Murnik
314.    Plesna izba Maribor
315.    Ana Kreitmeyer, UPUH
316.    Aleksandra Janeva Imfeld
317.    Nina Kodrič
318.    Sonja Pregrad
319.    Nikolina Pristaš, BADco
320.    Sanja Frühwald, VRUM Zagreb & Wien, KLIKER
321.    Petra Škofic
322.    Janez Pipan
323.    Magdalena Reiter
324.    Emanat
325.    Mila Čuljak
326.    Jasna Zavodnik
327.    dr. Janko M. Lozar, FF
328.    Ines Midžan
329.    Tamara Ivanjko
330.    Tanja Žnidaršič
331.    Barbara Rigler, JSKD
332.    David Potočnik
333.    Katarina Krapež
334.    dr. Anže Okorn
335.    Brane Zorman, Cona
336.    Lana Hosni
337.    Selma Banich
338.    UPUH – Udruga plesnih umjetnika Hrvatske
339.    Una Vizek
340.    Ivana Pavlovič
341.    Žigan Krajnčan
342.    Tea Rogelj
343.    Nicole Speletic
344.    Alexandra Baybutt
345.    Guenter Zechberger
346.    Collin Black
347.    Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
348.    dr. Igor Pribac
349.    Tjaša Nabergoj
350.    mag. Anže Krajnc
351.    Sašo Rutar
352.    Urška Vohar
353.    Mia Zalukar
354.    Miha Turšič
355.    Goran Injac, umetniški vodja SMG
356.    Mojca Volf
357.    Alja Gogala
358.    Hana Vodeb
359.    Alojz Pluško, ravnatelj SVŠGL
360.    Lada Petrovski Ternovšek
361.    Nina Valič
362.    Ajda Tomazin
363.    Samira Naneh
364.    Miha Krkovič
365.    Katarina Veselko
366.    Mojca Jan Zoran
367.    dr. Henrik Neubauer
Festival Gibanica 2017: otvoritveni nagovor predsednice DSPS Pie Brezavšček

 Pia Brezavšček; foto: Nada Žgank

8. 3. 2017, MSUM, Ljubljana

Spoštovane umetnice in umetniki, kulturne delavke in delavci, ljubiteljice in ljubitelji sodobnega plesa, spoštovani gospod minister Tone Peršak,

 
V veliko čast mi je, da vas ob priložnosti otvoritve letošnje Gibanice lahko pozdravim kot nova predsednica DSPS. Ja, DSPS ima čisto zares tridesetletno žensko predsednico. Z nekoliko naivnosti bi lahko trdili, da je kaj takega v siceršnji očitno mizogini družbeni klimi mogoče zato, ker gre pri sodobnem plesu za področje umetnosti, ki se zmore še posebej občutljivo soočiti z vprašanji heterogenih telesnih prisotnosti in iskanj skupnega.
 
Seveda pa je dosti bolj verjeten nek drug scenarij. Sodobnemu plesu pač ne gre dobro, akterke in akterji smo v veliki večini bolj ali manj pregorele prekerne delavke in delavci. Ob stopnjujočemu se pritisku siljenja v medsebojno konkurenčnost, in to velja za celotno polje kulture, skupnost razpada. Kljub desetletjem predanega delovanja in mednarodne uveljavitve akterk in akterjev, temu področju ni bil zares priznan niti družbeni ugled, finančno pa se delovanje na področju kulture ne izplača. Ob vsem tem pa se najranljivejši sloj kulturnikov, samozaposlene, torej dejansko nekatera celotna področja, med katere nedvomno spada tudi sodobni ples, izriva iz polja pristojnega ministrstva, torej v še večjo revščino.
 
Ker so, taka je že navada, ženske tiste, ki požrtvovalno prevzamejo skrb za hirajoče, ni nič čudnega, da je vodstvo kulturnega sektorja močno feminizirano. Katja Praznik v svoji novi knjigi lucidno pokaže na strukturno istost domnevne poklicanosti žensk za reproduktivno delo, kar je izgovor za njegovo neplačanost, in pa poklicanost k umetnosti, ki naj bi se jo prav tako ustvarjalo iz čiste nuje, iz veselja, torej nemara kar brez plačila. A ko pristajamo na to zastonjkarstvo, tudi same vsakodnevno zbijamo vrednost lastnega dela, vrednost kulture v celoti. Proti temu se lahko borimo samo, če stopimo skupaj.
 
Sodobni ples v Sloveniji je nastal na ramenih žensk. Meta Vidmar je 7. januarja 1927 v Operi priredila Plesni večer, torej letos praznujemo devetdesetletnico slovenskega sodobnega plesa. Da so nosilke te na telo osredinjene umetnosti ženske, ni v tej, na racionalni misli utemeljeni moškocentični družbi nikakršno naključje. A morda žal tudi ni naključje, da se prav zato, ker smo pač še daleč od deklarativne enakosti, področje nikoli ni uspelo zares uveljaviti. Vsega tega ne govorim zato, ker je danes osmi marec, oziroma če parafraziram Simone de Beauvoir: tega ne govorim zato, ker sem ženska, ampak zato, ker je res.
 
Pred kratkim smo s kolegi iz društva prečesavali ustanovitveni dokument DSPS iz leta 1994, ki navaja cilje delovanja društva, katerega namen je bil in je še danes uveljavitev področja in ustvarjanje pogojev za njegovo dobro delovanje. Prva predsednica društva je bila še ena ključna ženska figura sodobnega plesa v Sloveniji, Ksenija Hribar. Ko po triindvajsetih letih beremo ta njen dokument, pa lahko ugotovimo, da kljub neštetim prostovoljnim uram, vloženim v zagovorništvo področja, neuresničenih ciljev ostaja še toliko, da jih ne moremo niti našteti, ne da bi nas prežel strašen defetizem.
 
Zato se na tem mestu strateško vračam k svoji začetni naivnost. V pomen in nujnost umetnosti namreč še verjamem in prepričana sem, da si to naivnost v dobrem smislu delim z mnogimi izmed vas. Zato smo nenazadnje danes tukaj. Pri umetnosti namreč občudujem njen pogum, da se ne ustavlja pred neznanim. Spoštujem njeno moč, da je zmožna dolbsti lastne, nove struge – pa ne zato, ker vedno ve, kam bi rada prišla, ampak ker preprosto ne pristaja na edini brezglavo deroči tok. Pogosto je prav umetnost tisto nekaj na svetu, tisto srečanje, ki sili misel, da misli in to tako, da jo iztirja iz raznih samoumevnosti, gole operativnosti in pragmatičnosti. Zelo mi je všeč definicija koreografije, kakor jo opiše Andrew Hewitt. Zanj ta pomeni »vajo, torej iznajdevanje in predelovanje utopičnih, a zato nič manj 'realnih' socialnih odnosov.« To ni samo vaja iz nečesa, kar je potrebno usvojiti, ampak performativna vaja, ki medtem ko vadi, ustvarja še neobstoječe. Stopimo torej skupaj in si izborimo prostor za take vaje. Začnimo že danes, na Gibanici.
 
Na tem mestu bi na oder povabila gospoda ministra Toneta Peršaka, s katerim se, če kljub svoji pragmatični funkciji z mano deli vsaj malo tovrstne naivnosti, veselimo nadaljnjega dialoga. 

(iz spletne strani festivala Gibanica 2017)

 
Nagrade Ksenije Hribar in nagradi Gibanice 2017 podeljene!

NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2017:

Nagrada za življensko delo: NEJA KOS / Koreografinja/avtorica: SNJEŽANA PREMUŠ / Plesalka/performerka: TINA VALENTAN / Perspektivna koreografinja: KAJA LORENCI / Perspektivni plesalec/performer: ŽIGAN KRAJNČAN, GAŠPER KUNŠEK / Producentka: SABINA POTOČKI / Pedagoginja: dr. ANDREJA KOPAČ / Fotograf/inja: NADA ŽGANK in SUNČAN STONE / Posebna nagrada po izboru komisije: KATJA LEGIN

NAGRADI GIBANICE 2017:  

NAJBOLJŠA PREDSTAVAPO IZBORU STROKOVNE ŽIRIJE: Matija Ferlin: STAGING A PLAY: STEKLENA MENAŽERIJA
NAJBOLJŠA PREDSTAVA PO IZBORU OBČINSTVA: Dagmar Dachauer: WUNDERBARE JAHRE/ ČUDOVITA LETA
 
Nagrada Ksenije Hribar za življenjsko delo Neji Kos
Na otvoritvi letošnje osme Gibanice 8. 3. 2017 v Muzeju sodobne umetosti Metelkova v Ljubljani, je prejela nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo na področju sodobnega plesa pri nas Neja Kos, samostojna strokovna svetovalka na JSDK (ZKOS) med leti 1977 in 2006.

Utemeljitev letošnje komisije za podelitev Nagrad Ksenije Hribar

Iz medijev:
  • Letošnja Gibanica z devetimi vrhunci sodobne plesne produkcije (STA, 28. 2. 2017)
  • Poplesujoča sladica (Radio Študent, Denis Adanalić, 1. 3. 2017)
  • Nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo prejme plesna kritičarka Neja Kos (SIGLEDAL, portal slovenskega gledališča)
  • Gibanica z deveterico, ki potrjuje, da je kljub podhranjenosti sodobni slovenski ples še vedno živ (MMC, 8. 3. 2017)
  • Po piramidi sodobnega plesa (Delo, Jela Krečič, 9. 3. 2017)
  • Portret Neje Kos, dobitnice nagrade Ksenije Hribar. (Dnevnik, Gregor Butala, 10. 3. 2017)
  • Neja Kos in njeno zaplesano življenje (RTV SLO, Kulturni fokus, 10. 3. 2017)
  • Neja Kos (Parada plesa, 11. 8. 2017)  
 
Vabilo na odprtje Gibanice 2017
Spoštovani sodelavci, partnerji, prijatelji in ljubitelji sodobnega plesa!

Vljudno vas vabimo na odprtje 8. Gibanice – bienala slovenske sodobne plesne umetnosti, ki bo v sredo, 8. marca, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova.
Odprtje Gibanice bo pripadlo sodobnoplesnemu delu ON(THE)LINE Mateje Bučar, prejemnice nagrade Ksenije Hribar 2015 za življenjsko delo, s pričetkom ob 16. uri (vstop prost, kadarkoli med 16. in 19. uro), ob 19.00 pa sledi uradna otvoritev festivala z nagovorom ministra za kulturo, gospoda Toneta Peršaka ter podelitvijo nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo.

Gibanica, ki od leta 2003 bienalno streže s slovensko sodobnoplesno ustvarjalnostjo, je postala osrednja manifestacije sodobnega plesa pri nas in ekvivalent gledališkemu Borštnikovemu srečanju. Tako kot vsakokrat je tudi letošnji program izbrala mednarodna selektorska ekipa, tokrat v sestavi Angela Glechner (Avstrija) – umetniška in finančna direktorica SZENE Salzburg in festivala Sommerszene, Suzana Koncut (Slovenija) – plesalka, koreografinja ter prevajalka in Eddie Nixon (Velika Britanija) –  direktor razvoja gledališča in umetnikov v londonskem centru sodobnega  plesa The Place.

Vaša prisotnost na odprtju bi nas izjemno počastila, vabimo pa vas tudi na ostale dogodke festivala in slovesno zatvoritev s podelitvijo nagrad Gibanice 2017 in nagrad Ksenije Hribar, ki bo v soboto, 11. marca, ob 21.30 v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. Voditelja prireditve bosta Uroš Kaurin in Vito Weis.

Prosimo za potrditev udeležbe na: ursaurska@gmail.com oziroma na 031 357 965 do torka, 7. 3. 2017, do 16. ure in si hkrati upamo veseliti druženja z vami na 8. izdaji Gibanice.

 
S spoštovanjem,
Organizacijski odbor Gibanice 2017
zanj Urška Comino in Mojca Zupanič
GIBANICA - 8. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Ljubljana, 8.–11. 3. 2017
Ljubljana bo z 8. Gibanico med 8. in 11. marcem 2017 ponovno epicenter sodobne slovenske plesne ustvarjalnosti.

Izbrane predstave za 8. Gibanico 2017 → VEČ
Razpis za nagrado Ksenije Hribar
za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji,
ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije

Razpis najdete → TU
 
Rok prijave: 1. 12. 2016

Prijave sprejemamo izključno po pošti (priporočena pošiljka) na naslov Društvo za sodobni ples Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, z oznako “Nagrada Ksenije Hribar 2017”.
Prosimo, da nam informacijo o poslani prijavi posredujete na mail dsps2012@gmail.com
(Ne)formalne oblike izobraževanja na področju sodobnega plesa in performativnih praks doma in v tujini → Javna razprava
Prva Gimanzija Maribor — Prvi oder
Petek, 2. 9. ob 10.30  


Plesna izba Maribor, Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS), Gibanica – bienale sodobne slovenske plesne umetnosti, MKC, Prvi oder, Prva Gimnazija Maribor

V okviru javne razprave, ki jo organiziramo skupaj v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije (Gibanica - Bienale sodobne slovenske plesne umetnosti), bomo spregovorili o oblikah izobraževanja na področju sodobnega plesa in performativnih praks. Gib je eden izmed primarnih elementov gledališča, ki je osnova tako v klasičnem  ali eksperimentalnem gledališču kot tudi v performativnih praksah. Sodobni ples za razliko od gledališča ni institucionaliziran. Izobraževanja večinoma potekajo v neformalnih oblikah, ki so bolj ali manj načrtovana,  organizirana in sistematična. Ali so res oblike formalnih izobraževanj  v družbi in s številnimi dokazili o zaključkih le-tega, še vedno  veliko bolj priznane, ker ponujajo bolj strokovno preverjene in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalnih pristope? A je možno v takšnih oblikah doseči poudarek na razvijanju individualnih kvalitet? Kakšen je pomen učenja skozi neformalne oblike izobraževanja? Kako lahko spretno sodelujemo v prepletanju formalnih in neformalnih izobraževalnih programov na področju sodobnega plesa in performativnih praks pri nas in v tujini?

Gostje:
-          Minka Veselič Kološa, ustanoviteljica celoletnega plesnega izobraževanja pri Plesni izbi Maribor (leta 1987 – septembra bo 30 let), strokovna svetovalka za ples pri JSKD
-          Magdalena Reiter, diplomantka Državne baletne šole v Gdansku (Poljska), diplomantka na PARTS-u  v Bruslju (Belgija), pobudnica, organizatorka in ena izmed pedagogov pri festivalu VIBRA- Mednarodne poletne plesne delavnice v Ljubljani ter ena izmed pobudnic MOVE! – vsakodnevnih profesionalnih treningov sodobnega plesa v Ljubljani
-          Mojca Dimec, vodja aktiva dramsko-gledališke smeri na umetniški gimnaziji v Ljubljani (SVŠGL)
-          Anja Bornšek, plesalka, koreografinja, magistra sodobnega plesa (HfMDK Frankfurt, Nemčija) in diplomatka Salzburške eksperimentalne akademije sodobnega plesa (SEAD, Salzburg, Avstrija).
-          April Veselko, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, Leggere Strutture Art Factory, Dance start up program,  Bologna, Italija
 
Moderatorka: Mojca Kasjak
Zbor za publiko #3 - 22. 6. ob 19.00 - SMEEL


Drage ustvarjalke, dragi ustvarjalci, 
draga publika,
 
v sezoni 2014/2015 je na ljubljanskih prizoriščih (Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, Cankarjev dom, Španski borci, Mini teater, Gledališče Glej, Plesni Teater Ljubljana, Kino Šiška, Klub Gromka in drugi) nastalo več kot 60 projektov neodvisnih producentov uprizoritvenih umetnosti, ki jih je ustvarilo veliko število ustvarjalcev.
Letos na Zbor za publiko #3  vabimo prav vse, ki smo v tej sezoni ustvarjali na ljubljanski neodvisni sceni uprizoritvenih umetnosti. In to z enim preprostim razlogom - da si povemo, kaj vse je bilo narejeno, katere od projektov smo si ogledali in zakaj. Kaj nas je v tej sezoni navdušilo in kaj razočaralo. Kaj smo pričakovali in kaj smo dočakali. Kaj bi si v naslednjih sezonah še želeli gledati in česa smo se že dokončno naveličali.

Zbor za publiko želi povezati ustvarjalce in publiko ljubljanske neodvisne scene z namenom, da oblikujemo prostor reflektirane diskusije in dialoga o tem, kar gledamo na neodvisni sceni. Vzpostaviti želimo odprt pretok gledalskih izkušenj, sprožiti povezave med raznorodnimi scenskimi praksami in profilirati našo uprizoritveno prakso.
 
Zbor za publiko #3 bo 22. junija 2015 ob 19. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana.

 Zbor bodo moderirali: Bojan Jablanovec, Janez Janša, Teja Reba in Tamara Bračič Vidmar.

Poskrbeli bomo za prigrizke, pijačo in glasbo, vas pa vabimo, da se nam pridružite in vabilo posredujete tudi vašim sodelavcem ter ostalim zainteresiranim.

V prilogi je seznam premiernih uprizoritev v sezoni 2014/2015, ki smo ga pridobili s strani upravljalcev prizorišč. Zavedamo se, da seznam ni popoln, zato vas prosimo, da nam pošljete informacije o manjkajočih predstavah.

Seznam predstav 2014 _2015.pdf

Se vidimo!
 
Ekipa Bunkerja, Maske, Vie Negative in Društva za sodobni ples Slovenije
Poziv umetnikom za sodelovanje pri projektu Urban Heat - rok prijave 22. 6. 2015
Poziv umetnikom za sodelovanje pri projektu Urban Heat v organizaciji mreže Festivals in Transition (FIT) network - ROK prijave 22. 6. 2015

S projektom Urban Heat želijo organizatorji podpreti 22 umetnikov, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti, gledališča, plesa, interdisciplinarnih praks, nastajajoče umetnosti in instalacij in ki so pripravljeni preizkušati vlogo umetnikov v sodobnih mestih oziroma preizkušati, kako lahko umetnost prispeva k spremembam in trajnostnemu razvoju mest.
Več informacij na spletni povezavi:  http://www.theatrefit.org/urbanheat.php
Rok za prijave: 22. 6. 2015.
Prijave zbirajo neposredno organizatorji na e-naslovu: urban.heat@liftfestival.com
Ciklus pogovorov s prejemniki Nagrade Ksenije Hribar 2015 v Slovenskem gledališkem inštitutu

Društvo za sodobni ples Slovenije v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom  organizira ciklus srečanj in pogovorov z letošnjimi prejemniki Nagrade Ksenije Hribar na polju sodobnega plesa 

7. 4. 2015 ob 18.00 - Andreja Rauch Podrzavnik, - nagrajenka v kategoriji avtorstvo/ koreografija - moderatorka Teja Reba

28. 5. 2015 ob 18.30 - Mateja Bučar, nagrajenka v kategoriji življensko delo -  moderator Rok Vevar

9. 6. 2015 ob 18.00 - Jurij Konjar, nagrajenec v kategoriji ples/performans - avtobiografsko predavanje O rekonstrukciji - pregled od znotraj 

Vljudno vabljeni!


plaketa Nagrade Ksenije Hribar 2015 
Medijski odzivi - festival Gibanica in Nagrade Ksenije Hribar 2015
Podelitev nagrad GIBANICA 2015: Irena Tomažin reže eno od osvojenih gibanic (foto: Nada Žgank) Irena Tomažin, Glas tišine vedno odmeva


Koreografija v teoriji in praksi, Radio Študent, Teritorij teatra, Nenad Jelesijevilć, 9. 3. 2015
7. Gibanica, bienale slovenske sodobne umetnosti, RTV SLO, ARS, Petra Tanko, 3. 3. 2015
Sedma Gibanica spečena in pojedena, Parada plesa, Daliborka Podboj, 1. 3. 2015
Gibanica podelila nagrade in se izklopila. Do leta 2017, Parada plesa, februar 2015
Ksenija Hribar, plesalka in koreografinja, ki je ustvarila zgodovino sodobnega plesa, MMC, RTV SLO,  27. 2. 2015
Dediščina Ksenije Hribar, RTV SLO, Osmi dan, 26. 2. 2015
O koreografskih praksah in potezah, MMC, RTV SLO,  Nenad Jelesijevilć, 24. 2. 2015
Gibanica 2015 - Radio Študent, Teater v eter, 23. 2. 2015
Nagrada Ksenije Hirbar Mateji Bučar, Večer, 23. 2. 2015
V CD s podelitvijo nagrad zaključek 7. Gibanice, STA, 21. 2. 2015
Mateja Bučar in drugi nagrajenci Ksenije Hribar, MMC, RTV SLO,  21. 2. 2015
Med dobitniki nagrad Ksenije Hribar Andreja Rauch Podrzavnik in Jurij Konjar, Si.gledal.org, 21. 2. 2015
Uvod v Gibanico: pričevanja in spomini Ksenije Hribar, MMC, RTV SLO, 18. 2. 2015
Sedma izdaja festivala Gibanica, Mladina, 18. 2. 2015
Obsojen na solo predstave in duete, Delo, Maja, Megla, 18. 2. 2015
Razgibana plesna poslastica, Dnevnik, Ana Schnabl, 13. 2. 2015
7. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica, City Magazine, Ajda Šubelj, 8. 2. 2015

o Ireni Tomažin (Nagrade Gibanice - nagrada strokovna žirije in nagrade publike)
Irena Tomažin: V sebi imamo cel kup glasov, MMC, 2. 4. 2015, Nika Arhar
Glas kot jedro ustvarjanja, Razgledi, 17. 3. 2015, Zala Dobovšek
Intervju: Irena Tomažin: "Improvizacija je zame srečanje z drugimi in same s sabo", Hrup.mag.com, 17. 3. 2015, Žiga Jenko

Kako se slišijo portreti nekega glasu, glasu Irene Tomažin, MMC, RTV SLO, 11. 3. 2015

o Mateji Bučar (stanovska nagrada Ksenije Hribar za življensko delo)
Intervju Osmi dan, TV SLO, 5. 3. 2015
Poslušanje zahteva več napora kot izrekanje - DNEVNIK, Ana Schnabl, 21. 2. 2015
Nagrada Ksenije Hribar za sodobni ples Mateji Bučar...RTV SLO, Kulturna panorama, Petra Tanko, 21. 2. 2015
Plesna nagrada umetnici, "ki ne podlega diktatu novega", MMC, RTV SLO, 16. 2. 2015

o Andreji Rauch Podrzavnik (nagrada Ksenije Hribar - avtorica/koreografinja)
Ples je način obnašanja (Onkraj giba, Andreja Podrzavnik), Dnevnik, Ana Schnabl, 17. 3. 2015
Nezaznaven vzgib v Moderni galerijiMMC, RTV SLO, 5. 3. 2015

o Petri Hazabent
Petra Hazabent prejela nagrado Ksenije Hribar, dostop.si, 26. 2. 2015 (nagrada Ksenije Hribar - producentka)
Cankarjev dom: razpis za koprodukcije 2016 odprt do 30. 4. 2015
CANKARJEV DOM  vabi nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2016.

DO KDAJ?
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 30. aprila 2015 po elektronski pošti.
Odgovore o naši odločitvi vam bomo posredovali najkasneje do 10. maja 2015. 

Razpis celotno besedilo >>
 
Medijski odzivi: MATEJA BUČAR, prejemnica nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo
Poslušanje zahteva več napora kot izrekanje - DNEVNIK, 21. 2. 2015
Intervju Osmi dan, TV SLO, 5. 3. 2015


foto: Nada Žgank
 
FESTIVAL GIBANICA JE ZAKLJUČEN IN NAGRAJENCI SO...


Del letošnjih nagrajencev (iz leve proti desni - stoječi): Andreja Rauch Podrzavnik, Luka Curk, Mateja Bučar, Irena Tomažin, Tomaž Grom, Tina Valentan, Petra Pikalo (iz leve proti desni - v počepu): Jurij Konjar, Nataša Tovirac, Maja Delak, Dušan Teropšič 

NAGRADI GIBANICE 2015:  

NAJBOLJŠA PREDSTAVAPO IZBORU STROKOVNE ŽIRIJE: Irena TomažinOKUS TIŠINE VEDNO ODMEVA
NAJBOLJŠA PREDSTAVA PO IZBORU OBČINSTVA: Irena TomažinOKUS TIŠINE VEDNO ODMEVA
 

NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2015:

Nagrada za življensko delo: MATEJA BUČAR 

Koreograf/avtor: ANDREJA RAUCH PODRZAVNIK

Plesalec/performer: JURIJ KONJAR

Pedagog: Kolektiv plesnih pedagogov Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana (SVŠGL) – umetniška gimnazija, smer sodobni ples: Maja Delak, Mojca Dimec, Nina Fajdiga, Andreja Kopač, Vita Osojnik, Sinja Ožbolt, Špela Repar Lomovšek, Petra Pikalo, Matjaž Predanič, Miljana Sgerm, Dušan Teropšič, Nataša Tovirac, Tina Valentan, Urška Vohar, Matej Voje in Ana Čigon ter ravnatelj Aljoz Pluško 

Oblikovalec zvoka: TOMAŽ GROM

Oblikovalec svetlobe: LUKA CURK

Kritik/teoretik/dramaturg: JASMINA ZALOŽNIK

Producent: PETRA HAZABENT
 
GIBANICA program - sobota 21. 2. 2015
11.00  ► Cankarjev dom, Klub Lili Novy
Koreografske prakse ● diskusija: Dr. Bojana Kunst (Slovenija, Nemčija) in Paola Caspao (Francija, Portugalska)

PREDSTAVE: 
16.00 ► Cankarjev dom, Dvorana Duše Počkaj - 
Maja Kalafatić, Maria de Dueñas LópezBETWIXT
17.30 ► Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana - Maja DelakKAJ ČE
19.30 ► Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana - Jurij KonjarV ISKANJU MIROVANJA
21.15 ► Cankarjev dom, Klub CD - Sebastijan Geč, Milan Loviška, Otto KrausePO TEM, TOREJ ZARADI TEGA

22.30 ► Cankarjev dom, Klub CD - Slovesna podelitev nagrad 


 
GIBANICA program - petek, 20. 2. 2015
PREDSTAVA V SPREMLJEVALNEM PROGRAMU:  
13.00 ►plesno-gledališka dvorana SVŠGL, Kardeljeva ploščad 28 a
SVŠGL - plesna gimnazija: Pred-premiera'15 -  PLEŠI Z MANO  (dijakinje in dijaki od 1. do 4. letnika) 

PREDSTAVE FESTIVALA GIBANICA:
16.00 ► Center kulture Španski borci - Jurij KonjarZA JULIANA MER-KHAMISA
18.00 ► Cankarjev dom, Dvorana Duše Počkaj - Irena TomažinOKUS TIŠINE VEDNO ODMEVA
19.30 ► Mestni muzej Ljubljana, Atrij - Barbara KancISKANJA BREZ NASLOVA
21.00 ► Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana - Leja Jurišić, Teja RebaDRUGA SVOBODA


 
GIBANICA program - četrtek, 19. 2. 2015
11.00 – 13.00 ► Cankarjev dom, Klub Lili Novy
Ksenija Hribar in sodobni ples v Sloveniji ● posvet, moderatorji: Rok Vevar

PREDSTAVE:
15.00 ► Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana - L. Abramovici, B. Kolenc, Teja RebaDANES JE JUTRIŠNJI VČERAJ
17.30 ► Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana - Andreja Rauch PodrzavnikČAS TELO TRIO
19.15 ► Plestni Teater Ljubljana - Matej KejžarHIT
21.00 ► Cankarjev dom, Linhartova dvorana - Milan TomášikSEZONA LOVA


 
Začel se je festival GIBANICA!
logo Gibanica 2015

Danes na programu

Sreda, 18. februar
11.00 – 17.00 ►Cankarjev dom, Klub Lili Novy
Ksenija Hribar in sodobni ples v Sloveniji ● posvet, modertor: Rok Vevar
19.00 ► Slovenska Kinoteka 
Posvetilo Kseniji Hribar ● kratka filma in posnetek predstave
 
Nagrada Ksenije Hribar za življensko delo koreografinji MATEJI BUČAR

Utemeljitev Nagrade Ksenije Hribar za življensko delo Mateji Bučar

Mateja Bučar - spletna stran društva umetnikov DUM 

Medijski odzivi:  DELO    MMC RTV SLO    PARADA PLESA    SI.GLEDAL   SIOL.NET    RTV SLO

Intervju z Matejo Bučar: DNEVNIK


Nagrade Ksenije Hribar v ostalih kategorijah in festivalske nagrade Gibanice 2015 bodo razglasili na zaključni prireditviFestivala Gibanica 2015 v soboto, 21. februarja ob 22.30 v klubu Cankarjevega doma. Poleg nagrade za življenjsko delo bo Društvo za sodobni ples nagradilo še najboljše dosežke zadnjih dveh let v kategorijah avtor/koreograf, performer/plesalec, nagrajeni pa bodo tudi podporni sodelavci pri predstavah.
 
Fotografije z novinarske konference Gibanice 2015
 
  
​     5. februarja 2015 se je v Cankarjevem domu zgodila novinarska konferenca
     7. bienala sodobnih plesnih umetnosti - GIBANICA 2015 
       
     Povezava na fotogalerijo tiskovne konference 
>>
 
Rok prijave na razpis za Nagrado Ksenije Hribar se je iztekel 16.1.2015
Razpis za nagrado Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji, ki jo podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije

Rok prijave: 16. 1. 2015

Nagrada Ksenije Hribar je namenjena ustvarjalcem na področju sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju tega umetniškega področja.

Namen nagrade je spodbujati celostni razvoj področja sodobnih plesnih umetnosti (nagrada se podeljuje koreografom/avtorjem, plesalcem/performerjem, plesnim pedagogom, kritikom/dramaturgom/teoretikom, producentom, oblikovalcem scene, svetlobe in zvoka), motivirati talentirane ustvarjalce in nagraditi dolgoletno življenjsko delo posameznikov, ki so s svojo umetniško, pedagoško ali teoretsko dejavnostjo zaznamovali naš prostor.

Ustvarjalci prejmejo priznanje za dosežke v slovenskem kulturnem prostoru. 
Več o razpisnih pogojih >>
 
Izbrane so predstave za 7. bienalni festival sodobnega plesa Gibanica 2015
Izbrane so predstave za 7. Bienalni festival sodobnega plesa Gibanica, ki bo potekal med 18 .– 21. 2. 2015 na različnih prizoriščih po Ljubljani.

Program (po abecednem redu):
BETWIXT- Maja Kalafatić, Maria de Dueñas López
ČAS TELO TRIO - Andreja Rauch Podrzavnik
DANES JE JUTRIŠNJI VČERAJ - Loup Abramovici, Bara Kolenc, Teja Reba
DRUGA SVOBODA - Leja Jurišić, Teja Reba
HIT - Matej Kejžar
ISKANJE BREZ NASLOVA - Barbara Kanc
KAJ ČE - Maja Delak
OKUS TIŠINE VEDNO ODMEVA - Irena Tomažin
PO TEM, TOREJ ZARADI TEGA - Sebastijan Geč, Milan Loviška, Otto Krause
SEZONA LOVA - Milan Tomášik
V ISKANJU MIROVANJA - Jurij Konjar
ZA JULIANA MER-KHAMISA - Jurij Konjar
Več o programu >>
 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si