Zgodovina
Prve pobude za ustanovitev takšnega društva so se pojavile že sredi 80. let, Društvo za sodobni ples Slovenije pa je bilo ustanovljeno maja leta 1994. Društvo deluje kot strokovno društvo aktivnih ustvarjalcev sodobnega plesa na nacionalnem nivoju in je dolgo delovalo kot društvo v javnem interesu na področju kulture.

V Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS) se prostovoljno povezujejo ustvarjalci na področju sodobnega plesa v Sloveniji (plesalci, koreografi, pedagogi, teoretiki in kritiki), da bi oblikovali in uresničevali svoje stanovske interese: vzpostavitev prostora komunikacije, ozaveščanje in izgradnja tradicije sodobnega plesa pri nas, vsestranski razvoj področja sodobnega plesa in pogojev za profesionalno ustvarjanje v Sloveniji.

Društvo si od vsega začetka prizadeva za strokovno utemeljeno sodelovanje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, ki se tičejo področja sodobnega plesa. Razvija in podpira dejavnosti za razvoj teorije, kritike in zgodovinjenja sodobnega plesa, organizira javna predavanja, okrogle mize, delavnice in sodeluje pri različnih manifestacijah doma in v tujini. Podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples pri nas.

Dejavne članice in člani DSPS so zaznamovali zadnja štiri desetletja dogajanja na slovenskem sodobnoplesnem področju tako pri produkciji in postprodukciji kot tudi pri vzpostavljanju izobraževalnih programov – modulov za sodobni ples na ravni srednješolske (že vzpostavljen) in visokošolske izobrazbe (v postopku priprave).

Med leti 1995 in 2004, je društvu uspelo sodelovanje razširiti tudi v tujino, kjer se je povezalo s pomembnimi institucijami in mrežami na področju plesne umetnosti (CaDaCo, DanceWEB, ImpulsTanz idr.), potem pa je DSPS do leta 2010 delovalo pomanjkljivo, zato ga je pred dvema letoma prevzela nova generacija plesnih ustvarjalcev in njegovo dejavnost na novo zagnala tako rekoč na vseh področjih, ki se jih sodobni ples dotika (strateško ustvarjanje kulturnih politik, mreženje, izobraževanje, infrastruktura, status samozaposlenih ustvarjalcev plesa, zagovorništvo itn.). Društvo za sodobni ples deluje inkluzivno in si prizadeva za dialog med različnimi generacijami plesnih ustvarjalcev.

Kot enakopravni partner je DSPS organiziralo plesne delavnice priznanih tujih in domačih ustvarjalcev na področju sodobnega plesa, katerih organizacijo sta v veliki meri podprla tudi Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

Društvo za sodobni ples Slovenije dejavno sodeluje z številnimi nevladnimi organizacijami s področja sodobnega plesa in scenskih umetnosti v Sloveniji (Plesni teater Ljubljana, Exodos, Flota, zavod Bunker, Španski borci, En-Knap, Celinka, Fičo balet, Ops!, Maska, Emanat, Pekinpach, Federacija, in drugi), pa tudi s številnimi javnimi zavodi (SVŠGL-plesno-gledališka gimnazija, Cankarjev dom, Kino Šiška, JSKD…)

Društvo pa je bilo dejavno tudi pri snovanju in ustanavljanju Centra sodobnih plesnih umetnosti, ki je bilo ustanovljeno julija 2011 in s strani Ministrstva za kulturo RS še istega leta ukinjeno. 

Društvo tudi dejavno sodeluje kot partner pri produkciji in postprodukciji dogodkov in predstav mnogih članov Društva za sodobni ples Slovenije, med drugimi z: Goranom Bogdanovskim, Matejo Bučar, Majo Delak, Tino Dobaj, Matjažem Faričem, Rosano Hribar, Tino Janežič, Lejo Jurišič, Tejo Reba, Natašo Živković, Urško Vohar, Loupjem Abramovicijem, Rokom Vevarjem, Katjo Legin, Nino Meško, Dragano Alfirević, Radho Pernarčič, Janezom Janšo, Ryuzom Fukuhara, Dominiko Kacin-Lemajič, Gregorjem Kamnikarjem, Mojco Kasjak, Jasno Knez, Nejo Kos, Iztokom Kovačem, Jano Kovač-Valdes, Gregorjem Luštkom, Jano Menger, Nino Meško, Sinjo Ožbolt, Petro Pikalo, Daliborko Podboj, Andrejo Podrzavnik, Brankom Potočanom, Marinko Ribič, Tanjo Skok, Gordano Stefanovič-Erjavec, Uršo Štrukelj, Igorjem Sviderskim, Dušanom Teropšičem, Uršulo Teržan, Natašo Tovirac, Minko Veselič-Kološa, itd.

DOSEDANJI PREDSEDNIKI in PREDSEDNICE  DRUŠTVA ZA SODOBNI PLES - 1994-2014

Ksenija Hribar
Mateja Bučar
Gregor Kamnikar
Matjaž Farič
Branko Potočan
Igor Sviderski
Andreja Kopač
Bara Kolenc
Teja Reba


CIRKULARKA

Med leti 1998 in 2001 je Društvo za sodobni ples izdajalo brezpačno glasilo CIRKULARKA. Namen glasila je bil obveščati člane društva in širšo javnost z dejavnostjo društva in obelodaniti ter preizprašati različne pereče teme sodobnega plesa. Vsak izid številke je spremljala neobvezna debata na temo izdane številke. Arhivske številke CIrkulark si lahko preberete na spodnjih povezavah:
 


 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si