Zagovorništvo in civilni dialog

 
 

Foto: Nada Žgank
Strateško partnerstvo z resornim ministrstvom in lokalnimi skupnostmi oblikujemo z namenom izboljšanja obstoječih razmer ter spodbujanja sodelovanja, mreženja in medsebojnega izmenjevanja kulturnih dobrin. Ob tem organiziramo debate, oblikujemo in prenašamo iniciative in organiziramo srečanja NVO.

Zakonodajne pobude
 
ZUJIK - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
RTVSLO - Javni interes za kulturo izpodriva korporacijska logika
RTVSLO - Kakšen bi moral biti zakon o kulturi
DNEVNIK - Krinka za privatizacijo v kulturi
VEČER - Demonizacija javnega sektorja 
SIOL - ZUJIK- Demonizacija ustvarjalcev in privatizacija kulture
DELO - Politkomisarska prihodnost kulture
 
NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO
Pripombe Mreže sodobnega plesa NA NPK 2013 -2016
v petek, 5.7.2013 smo v Kino Šiška - pred dvorano Katedrala imeli pogovor o vlogi nevladnih organizacij in sodobnega plesa v predlogu Nacionalnega programa za kulturo.
Skupina za zgovorništvo pri Mreži sodobnega plesa: Andrej Srakar, Denis Miklavčič, Peter Tomaž Dobrila, Jasmina Založnik in Jedrt Jež Furlan.
Predstavili smo naše poglede, mnenja, pripombe in predloge za sodobni ples, nevladne organizacije, zakonodajo in vsa področja, ki jih ponuja predlog NPK in so bistvenega pomena za področja na katerih delujemo. Nastal je dokument, katerega smo posredovali na Ministrstvo za kulturo.
Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 8.7.2013.
17.9.2013 je Ministrstvo odgovorilo na pobude in predloge, kar je v preglednici jasno predstavljeno.http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5795/7c6bb1ee6bb402990d8e89d6fdf162aa/
Predlog NPK 2014-2017 najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.
 
 
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2014 -2020 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (prvi osnutek)

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (izhodišča)
                        
  • Nevladniški posveti v aprilu 2013 - TUKAJ
POVEZAVE: 
  • Izhodišča za SRS 
  • Position paper Evropske komisije - PDF
  • Spletna stran MGRT, namenjena razvojnemu načrtovanju - PDF
  • Spletna stran EK, na kateri so objavljeni vsi dokumenti, povezani z razvojnim načrtovanjem (Skupen strateški okvir, uredbe, ...) - PDF  
PRIPOMBE IN PREDLOGI Mreže sodobnega plesa na DRPi- PDF


Novi mehanizmi krepitve civilnega dialoga

Začetek razvijanja novih mehanizmov krepitve civilnega dialoga se začne s predstavitvijo dobre prakse

stephan a. shtereff
Nomad Dance Academy
V sredo, 19.6. 2013 vas ob 11.00 vabimo v Kino Šiška/dvorana Komuna na predstavitev Nomad Dance Academy Slovenija. 
Način delovanja in prihodnje projekte tako regionalne platforme Nomad Dance Academy, kot tudi slovenske organizacije vam bodo predstavili člani NDA: Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski, Gregor Kamnikar, Dejan Srhoj, Rok Vevar, Jasmina Založnik
    
NDA je mednarodna platforma, ki deluje na področju Balkana in se širi v nove države. Osnovna vizija NDA je, da skozi inkluzivno, odprto strukturo ter izmenjavo znanj in izkušenj mnogih ustvarjalcev, producentov, teoretikov in kritikov, profesionalizira polje sodobnih scenskih umetnosti v balkanski regiji in širše.
NOMAD Dance Academy Slovenija organsko nadaljuje z idejami in programi, ki jih je začrtala regionalna mreža NDA. To so izobraževanje, ko-produkcija umetniških del, kuriranje festivalov ter zagovorništvo.
Namen predstavitve v okviru CoFestivala je, da programe in ideje, ki jih v Sloveniji načrtujemo v naslednjih petih letih, predstavimo strokovni, a tudi širši javnosti. NDA: povezuje različne estetike in metode dela, izobražuje, mobilizira in deluje mobilno.
Principi NDA so: princip povabila, princip balansa, princip odprtega prostora. Principi omogočajo, da se organizacija organsko širi in sprejema medse nove člane, ideje, projekte. Da stremi k stalnemu ravnovesju in da v vseh aktivnostih ohranja del prostora, ki je neznan in omogoča nenehen razvoj.
Člani NDA Slovenija so ljudje, ki se ukvarjajo s produkcijo, kuriranjem festivalov, ustvarjanjem umetniških projektov, teorijo in gospodarstvom ter prepletom le-teh: Dragana Alfirević, Goran Bogdanovski, Nina Božič, Celine Larrere, Gregor Kamnikar, Dejan Srhoj, Rok Vevar in Jasmina Založnik. V Sloveniji jih poznamo kot ustvarjalce, organizatorje, pedagoge, dramaturge, publiciste... Predvsem pa preko festivalov PLESkavica in CoFestival. Nekateri od partnerjev NDA so: Brain Store Project – Sofia, Fičo Balet – Ljubljana, Lokomotiva center za nove iniciative v umetnosti in kulturi – Skopje, Stanica servis za sodobni ples – Beograd, Tala Dance centre – Hrvaška, Tanzelarija – Sarajevo, danceWEB Dunaj, Culberg Ballet Stockholm, Southbank Centre London, Tanzfabrik Berlin, Culture Action Europe Bruselj, Bunker - Ljubljana, Kino Šiška – Center urbane kulture, Plesni Teater Ljubljana,  ŠUK - Šola ustvarjalne kritike, Center Jozefa Nadja - Kanjiža, Makedonsko Narodno gledališče – Skopje, New Dramaturgies – Sofia

stephan a. shtereff
http://www.nomaddanceacademy.org/
Menimo, da si je v današnjem trenutku bolj pomembno zastaviti vprašanje »Kako se nekaj dela?«kot »Kaj se dela?« Naj gre za interdisciplinarnost, preko multidisciplinarnosti do današnje »ne-disciplinarnosti«. Opazili smo, da se organizacija in izvedba umetniških procesov vse bolj dogaja na nežanrski način, z veliko več potrebe po premišljanju produkcijskih pogojev in pogojev v katerih ustvarjamo umetnost. Te pogoje prepoznavamo kot politične dejavnike in ne le zgolj administrativne, pragmatične. »Kako« tako tudi določa »kaj«.
ZAČETEK Regionalna mreža NDA je nastala leta 2005 v Beogradu, kjer so umetniki in producenti začutili nujo po povezovanju na regionalni ravni. Od takrat se programi NDA koncipirajo ter izvajajo hkrati v Sloveniji, Bosni-Hercegovini, Makedoniji, Bolgariji, Srbiji in na Hrvaškem. V zadnjih dveh letih pa tudi v Avstriji, na Madžarskem, na Švedskem, in drugih evropskih državah.
CILJI, PRINCIPI Osnovna vizija NDA je, da skozi inkluzivno, odprto strukturo ter izmenjavo znanj in izkušenj mnogih ustvarjalcev, producentov, teoretikov in kritikov, profesionalizira polje sodobnih scenskih umetnosti v balkanski regiji. Morda manj očitno, a za nas izjemno pomembno, pa je ukvarjanje z razvojem samega projekta in njegovih udeležencev, načel, politik sodelovanja in odločanja, strategijami in usmeritvami.
DELO V PRETEKLIH OBDOBJIH
1. FESTIVALI Z namenom profesionalizacije in vidnosti področja sodobnega plesa smo v preteklih letih v okviru NDA iniciirali ter finančno podrpli pet novih festivalov v regiji. Kar štirje fetivali so sploh prvi sodobno plesni festivali v matični državi. Kondenz v Beogradu, LocoMotion v Skopju, Antistatic v Sofiji in Zvrk v Sarajevu.
2. IZOBRAŽEVANJE, PRODUKCIJA, POSTPRODUKCIJA, REZIDENCE 
Tri leta smo izvajali Nomadski izobraževalni program, ki je bil na nivoju magistrskih študijev. Organizirali smo ples na ulicah večjih mest v regiji preko dogodka Go Out & Dance, sodelovali še v nizu produkcij, koprodukcij, rezidenc in gostovanj ter povabili umetnike in odločevalce v Skopje na dogodek s področja zagovorništva. Poudarili smo nujnost, da v dialogu in dolgoročnem procesu soustvarjamo prihodnost sodobnega plesa v regiji.
PRIHODNOST
Osnovno načelo našega programa v naslednjih petih letih je »vse je izobraževanje/znanje in naučeno se kot dobrina vrača v skupnost«. To načelo smo ustvarili v skupnem, skoraj desetletnem delu NDA, ki ga sedaj apliciramo na lokalnih ravneh. To v praktičnem smislu pomeni, da ima vse kar počnemo: kuriranje in organiziranje festivalov, koprodukcija predstav, organizacija delavnic, izdajanje publikacij, etc za cilj, da raziskujemo in v praksi izvajamo nove modele sodelovanja in dolgoročnega procesa vključevanja, namesto kratkoročne selekcije skozi žirije. Načeli "vse je izobraževanje/znanje" in "naučeno se kot dobrina vrača v skupnost" bomo v prihodnjih petih letih realizirali skozi program, ki smo ga poimenovali Nomad Dance Institute – NDI. Nomad Dance Institute -NDI je platforma za razvoj novih projektov in idej s področja sodobni scenskih umetnosti na Balkanu. Sloni na dveh osnovnih principih: projekov ne izbira žirija, temveč ima vsak član NDI možnost vabila enega projekta. Drug princip je, da so ustvarjalci projekta dolžni artikulirati znanje, pridobljeno v umetniškem procesu ter ga deliti s širšo zaintersirano skupnostjo. Na ta način se novo znanje vrača v skupnost ter zagotavlja samozadostno ter samorazvijajočo se skupnost. Osnovni cilj NDI je podpirati različnost idej in projektov na področju Balkana ne glede na estetski vidik ali metodološki pristop k ustvarjanju. Ideja NDI zagotavlja pretočnost idej, povezovanje z umetniki ter organizacijami v regiji ter možnost, da umetniki, ki delujejo v Ljubljani, svoje delo predstavljajo na Balkanu.

stephan a. shtereff

Akcije, javni posveti in iniciative

VSAK DAN NOVINAR, EN DAN NEVLADNIK
Nevladne organizacije in mediji, akcija CNVOS

CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je sprožil pobudo za boljšo, odmevnejšo prisotnost nevladnih organizacij v medijih, ki bo potekala od maja do septembra 2013.
Akcija: Vsak dan novinar, en dan nevladnik 
Natečaj: Najdi področje, kjer potrebujemo nevladne organizacije. 
Tematske oddaje na temo nevladnih organizacij
Gre preprosto za to, da bi vas radi še tesneje, bolje povezavali z mediji. Sporočite nam, kaj delate. Ali pripravljate nov festival, projekt, ste sredi vaj, snovanja? Najbolj atraktivne dele vašega dneva, dela bi radi predstavili novinarjem, medijem. Našli bomo medijsko hišo, novinarje in vas povezali, poskrbeli, da boste vidni, slišni.
Nevladne organizacije pokrivajo široko področje delovanja. Takorekoč vse segmente življenja. V svojem delovanju praviloma valijo, mislijo, izumljajo, uporabljajo nekonvencionalna sredstva za to, da naredijo tisto, kar si želijo. Da sporočijo svetu ne samo, da so, temveč da to, kar delajo, pomembno zaznamuje prostor in čas. So hitrejše, prilagodljiveše in v svojem delovanju okretnejše od večjih združb, služb in inštitucij. Model delovanja je lahko poln navdihov, inovacij, spretnosti: kako preživeti, pognati projekte, ki prinašjo v našo družbo razliko, in pri tem pomgati, uživati.
Akcija vidnosti in predstavitve v medijih bo potekala od maja do septembra. Če novic ne gledate, berete, poslušate, jih naredite take, da bodo vredne vaše pozornosti. Ne stojte ob strani, prispevajte aktivne, atraktivne in afirmativne novice!
Od vas želimo, da ste konstruktivni, da osvetlite svetlejšo plat načina delovanja: kako nagovarjate svet, kako ga delate boljšega, zanimivejšega, barvitega, kako nenazdanje rešujete probleme.
Izdelava spletnih strani Normstudio.si