Uporabno


Dokumenti / Diplomske in magistrske nalogeEvropske plesne mreže / Mednarodne plesne mreže / Javne objave in razpisi /
Vpis v razvid samozaposlenih / Štipendije / Vadbeni prostori / Prizorišča v Ljubljani /  Rezidence

Foto: Sunčan Stone

Sodelujte pri širjenju baze znanja
Pomagajte nam okrepiti knjižnico uporabnih virov. Kontaktirajte nas in predlagajte, posredujte ali pa sooblikujte informacije, ki bodo prišle prav vsem aktivnim na področju sodobnega plesa.
 


Dokumenti 
 • Vizija procesa institucionalizacije in profesionalizacije sodobnega plesa, 10. 3. 2011 - PDF
 • Osnutek Ustanovnega akta Centra sodobnih plesnih umetnosti (CSPU) poslan Mreži sodobnega plesa s strani MInistrstva za kulturo (MZK), 10. 3. 2011 - PDF
 • Poročilo iz NVO srečanja Konsolidacija ustanovnega akta CSPU 17. 3. 2011 - PDF
 • Poročilo iz NVO srečanja Konsolidacija ustanovnega akta CSPU 24. 3. 2011- PDF
 • Prečiščena verzija Ustanovnega akta CSPU, konsolidirana s strani stroke; poslano na MZK 30. 3. 2011 - PDF
 • Seznam priporočil namenjenih bodočemu vodstvu CSPU in MZK; poslano na MZK 30. 3. 2011 -PDF
 • Pismo ministrici za kulturo Majdi Širca; poslano na MZK 30. 3. 2011 - PDF
 • Pismo generalnemu sekretarju MZK, Stojanu Pelku; poslano na MZK 30. 3. 2011 - PDF
 • Predlogi za Nacionalni program kulture (NPK 2012-2015); poslano na MZK 29. 4. 2011 - PDF
 • SKLEP o ustanovitvi CSPU 8. 7. 2011
 • Poročilo z javnega posveta Mreža sodobnega plesa; 26. 2. 2011 - PDF
 • Pobuda za predlog zakonskih sprememb za samozaposlene v kulturi, ki opravljajo specializiran poklic plesalca / koreografa; poslano na MZK; 12. 8. 2011 - PDF
 • Poročilo iz delavnice o pridobivanju sredstev; 28. 5. 2011 - PDF
 • Poročilo iz delavnice o umetniški produkciji; 29. 5. 2011 - PDF
 • Poročilo iz delavnice o razvijanju občinstev; 8. 9. 2011 - PDF
 • Poročilo iz delavnice o zgodovini sodobnega plesa; 15. 6. 2011 - PDF
 • Poročilo iz debate Izkušnja umetnosti; 16. 5. 2011 - PDF
 • Poročilo iz NVO srečanja Izkušnja umetnosti; 2. 6. 2011 - PDF
 • Poročilo iz NVO srečanja z namenom predstavitve projekta in mreženja; 8.11.2011 - PDF
 • Pismo Nacionalni agenciji RS za kakovost visokega šolstva; 20. 5. 2011 - PDF
 • Odgovor s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu - PDF
 • Poročilo s 1. mednarodne konference o Medicini plesa; 13. 3. 2011 - PDF
 • Pismo podpore EDN (European Dance Network) za ohranitev CSPU - PDF
 • Predlogi Gorana Bogdanovskega - Kako lahko izkoristimo strukturne sklade za sistemsko ureditev statusa samozaposlenih v kulturi in sistemsko ureditev nevladnih organizacij na področju uprizoritvenih umetnosti; 12.9.2012 - PDF

Diplomske in magistrske naloge
 • Biljana Tanurovska: UNESCO Chair for Cultural Management and Cultural Policy in the BalkansInterdisciplinarna podiplomska študija (2007), Umetniška univerza v Beogradu PDF
 • Benedetti Maja: Sodobni ples, fizično gledališče in Betontanc : diplomsko delo (2004) NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana
 • Bohte Maruša; Bohte Špela: Sodobni trendi priprave vrhunskih športnikov plesalcev : diplomsko delo (2009) - PDF
 • Božičnik Tadeja: Hiša sodobnega plesa : Plesni teater Ljubljana in Šola sodobnega plesa Ljubljana : diplomsko delo (2007) Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
 • Božič Nina: Culture fo Radical Innovation: What business learn from creative process of contemporary dance? : magistrsko delo (2012), University of York - PDF
 • Brunčko Bernarda: Analiza delovnih video posnetkov študentov s področja plesne vzgoje : diplomsko delo (2004) Miklošičeva knjižnica - FPNM, Maribor
 • Drnač Barbara: Promocija plesa v slovenskih medijih (2001) Akademija za ples
 • Es Ajda: Transnacionalni plesalci in utelešeni gib : magistrsko delo (2009) Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ferfila Ariana: Postmoderna kultura in sodobna uprizoritvena umetnost : diplomsko delo (2007) Fakulteta za družbene vede, Ljubljana - PDF
 • Golja Aleš: Psihološka pripravljenost plesalcev športnega plesa in plesalcev sodobnega plesa: diplomsko delo (1990) Fakulteta za šport, Ljubljana
 • Horvat Katja: Primerjava klasičnega baleta in sodobnega plesa : diplomsko delo (2010)  - PDF
 • Jurič Anja: Sodobni ples na Slovenskem : predstavitev skupine En-Knap : [diplomsko delo] (2003) Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Kocijan Danica: Nekatere karakteristike življenja in dela plesalcev sodobnega plesa : diplomsko delo : visokošolski študij (1993) Fakulteta za šport, Ljubljana
 • Kos Katja: Profesionalna podhranjenost slovenskih NVO in možna rešitev : (uprizoritvene umetnosti - sodobni ples) : diplomsko delo (2010) - PDF
 • Langus Tamara: Sodobni ples v Sloveniji : diplomsko delo (2003) - PDF
 • Legin Katja: Dualizmi : magistrsko delo (2012) - PDF
 • Malenšek Sava: Primerjava stališč in motivov med plesalci ljudskega, sodobnega in športnega plesa : diplomsko delo (1989)
 • Manete Sara: Il teatro-danza contemporaneo nel Belgio fiammingo : Jan Fabre, Alain Platel, Wim Vandekeybus: 'corporeality on stage' : tesi di laurea in storia della danza e del mimo / presentata da Sara Manente ; relatore Eugenia Casini Ropa (2003) Mirovni inštitut, Ljubljana
 • Metz Ida,Medvar Helena: Načrtovanje plesnih dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo (2004) Miklošičeva knjižnica - FPNM, Maribor
 • Nastja Gregurič, Lednik Barbara, Skale Nina: Doživljanje sveta skozi ples /... [et al.] ; mentorica Maja Brglez Vivod (2000); raziskovalna naloga v osnovni šoli Osrednja knjižnica Celje
 • Pegan Nika: Reprezentacija spolov v sodobnem plesu: diplomsko delo (2007) - PDF
 • Perne Ana: Gibljive identitete : diplomsko delo (2006) Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Podgoršek Urška: Sodobni ples v umetnosti in vzgoji : diplomska naloga (1996)
 • Praznik Katja: Uprizarjanje telesa v sodobnem plesu : ideologije telesa : magistrsko delo (2009)
 • Pernarčič, Radharani: Ribnik Brbotavnik : improvizacija kot način umetnosti, kot način življenja : diplomsko delo Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Rauch, Andreja : An Analaysis of the Complexities of Filming Dance when seen in the Context of Established ways of Visualising Content in Moving Pictures: WORKING TOWARDS AN UNDERSTANDING OF MAKING DANCE FOR THE SCREENMaster of Arts (1999)
 • Rauch, Andreja : TALK'IE- DANCETTE : AN ANALYSIS OF M.A. , Dissertation video work by Andreja Rauch (1999)
 • Rener Anka: Telo v sodobni umetnosti; performans, body art in plesne povezave : diplomsko delo (2008)  Miklošičeva knjižnica - FPNM, Maribor
 • Rupnik Urša: Izrazni ples - izginjajoča veja slovenskega sodobnega umetniškega plesa?:diplomsko delo (2009) Fakulteta za družbene vede, 2009 - PDF
 • Šušteršič Ana: Sodobni ples pri pouku športne vzgoje v osnovni šoli : diplomsko delo (2010) - PDF
 • Teržan Uršula: The Ljubljana Dance theatre and its role in the development of contemporary dance in Slovenia : dissertation (1997) AGRFT, Center za teatrologijo in filmologijo, Ljubljana
 • Tkalčič Alja: Igre spolov v sodobni kulturi : primerjava dogajanj v kontekstu elektronske plesne glasbe : magistrska naloga (2009) Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Urbančič Urša : Organizacija sodobne plesne predstave: diplomska naloga (2009) Turistica Portorož
 • Zajc Jasmina: Razvoj sodobnega plesa v Sloveniji : magistrsko delo (2012) - PDF
 • Železnik Karla: Gledališki list za predstavo sodobnega plesa : diplomsko delo (2008) - Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Đorem Sandra : Sanjati in plesati je razkošje : Možnosti izobraževanja in zaposlovanja v sodobnem plesuraziskovalna nalogamentor Stane Andolšek (2001) Gimnazija Poljane
 • Nataša Berce: Zgodbe o telesu: Vzgibi in spolne identifikacije plesnega telesa Snježane Premuš : dramaturško delo (2013) Akademija za gledališče, radio, film in Televizijo Univerze v Ljubljani

Evropske plesne mreže

IETM - International network for contemporary performing arts
 
Danse Bassin Méditerranée (DBM)
 
 European Dancehouse Network
 
Aerowaves
 
Danceweb
 
 Onda - Office National de Diffusion Artistique
 
NDA - Nomad Dance Academy
 
 Jardin d'Europe
 
Balkan Express Network
 
Reseo
 
Danse-Og Teatersentrum / Performing Arts Hub Norway
 
INTPA – International Net for Dance and Performance Austria
 
http://www.hzt-berlin.de/
 
http://www.folkwang-uni.de/
 
http://www.sead.at/
 
http://en.ksot.gr/
 
http://www.konservatorium-wien.ac.at/
 

Mednarodne plesne mreže
 
La Danse Sur Les Routes
 
Performing Arts Network Japan
 
Contemporary Performance Network


Javne objave in razpisi
 
Ministrstvo za kulturo MOL - Mestna občina Ljubljana
MOB - Mestna občina Maribor
MOK - Mestna občina Kranj
MOC - Mestna občina Celje
MONG - Mestna občina Nova Gorica
MONM - Mestna občina Novo mesto
JSKD
Javna agencija za knjigo
Filmski sklad Slovenije
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Program EU Kultura
Program EU Media
EUROPE FOR CITIZENS
Program IZOBRAŽEVANJE (CMEPIUS – center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)
EVROPSKO LETO  EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION
Balkan Incentive Fund (LJ) British Council
Goethe Institut
Japan Foundation
Institut Charles Nodier
Ameriška ambasada
Pro helvetia
Italijanski inštutut za kulturo v  Sloveniji
Institut Ramon LLul (španska ambasada)
ZDA Anna Lindh Foundation
Forum slovanskih kultur
ŠVICARSKI, NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM
Artslink
SCCA
CCP / Kulturna stična točka
Artservis Cnvos Infrastruktura:
Vpis v razvid samozaposlenih
 
Državni portal Republike Slovenije
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Uredba o samozaposlenih v kulturi
Prijava za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi


Štipendije
 
Štipendije za menedžerje v kulturi
Štipendije za kulturne menedžerje
Štipendije za program Thesaurus Poloniae
Štipendije za študij v Indiji
Štipendije za umetnike DAAD


Vadbeni prostori
 
NAJEMi IN DOGOVORI
VITKAR zavod
Metelkova 6
1000 Ljubljana
T: 041 905 208
E: fourklor@yahoo.com
Center Premik
Cankarjeva cesta 5
1370 Logatec
P.e. Neubergerjeva 9
1000 Ljubljana
E: jernej.sever@karate-institute.orgjernej_sever@yahoo.com
T: 031 612 529
Parmova 25
1000 Ljubljana
E:  info@baobab.si
T: 031 547 000
 
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana  
E-pošta: info@ptl.siTel. / Faks: 01 430 83 44
Stara mestna elektrarna
Slomškova 18
1000 Ljubljana
E: info@bunker.si
T: 051 269 906
Zaloška cesta 61
1000 Ljubljana
E: office@en-knap.com
T: 051 315 076
 
Pobreska cesta 20
2000 Maribor
kontakt: info@plesnaizba.si
041 757 393

Prizorišča v Ljubljani
 

Plesni Tetaer Ljubljana
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana 
Tel. / Faks: +386 1 430 83 44 
E: info@ptl.si 
Stara mestna elektrarna
Slomškova 18
1000 Ljubljana
E: info@bunker.si
T: 051 269 906
 
Cankarjev dom
Kulturni in kongresni center
Prešernova cesta 10
SI-1000 Ljubljana
T: 01 24 17 100
E: info@cd-cc.si 
 
Španski borci
Zavod EN-KNAP
Metelkova 6
1000 Ljubljana
T +386 (0)1 620 87 84
uradne ure:
Pon-pet:9:00-16:00
office@en-knap.com 
 
Center urbane kulture-Kino Šiška 
Trg prekomorskih brigad 3
1000 Ljubljana
blagajna/info: 01/500 30 00
 
Mini teater
Križevniška 1
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 425 60 60
fax: +386 1 425 60 61
gsm: +386 41 314 414
E: info@mini-teater.si
 
Glej, Gledališče
Gregorčičeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 1 251 66 79
E: info@glej.si
 
ŠKUC
Stari trg 21
1000 Ljubljana
T: +386 1 430-02-41 
E: info@skuc.org


Rezidence

EPK 2012
Tobačna 001
ResArtis
Trans Artists
New York Artists Online
www.netzwerk-aks.dance-germany.org
STIFTSAAL , Millstaat, Austria
Password:stift2013
About this video: "Stiftsaal + dépendance im Stift Millstatt 2"
ANDREA K. SCHLEHWEIN
Regie / Choreographie / Konzepte
Am Waldrand 80
A - 9872 Millstatt
fon: +43 4766 35 250+43 4766 35 250
mob: +43 676 782 97 53+43 676 782 97 53

 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si