Raziskave


Raziskave 2010-12
 
Foto: Nada Žgank

Prepoznavanje priložnosti

V letih 2011-2012 bomo sprožili izpeljavo dveh terenskih raziskav. Prva bo evidentirala razpoložljivo javno infrastrukturo s področja umetnosti in kulture po Sloveniji ter možnosti za njihovo večjo izrabo in souporabo za dejavnosti NVO s področja sodobnega plesa. Z drugo nameravamo raziskati možnosti razvoja novih občinstev glede na navade in življenje v lokalnem okolju ter glede na zaznane potrebe ljudi.
 
Raziskava
  • PREDLOGI MREŽENJA V OKVIRU POSTPRODUKCIJE IN POGLEDI NA OBČINSTVO NA PODROČJU SODOBNEGA PLESA V SLOVENIJI - PDF
 
Misliti občinstvo - intervjuji z umetniki na temo občinstva
  • Andreja Podrzavnik - PDF
  • Dejan Srhoj - PDF
  • Leja Jurišić - PDF
  • Gregor Kamnikar - PDF
  •  
Izdelava spletnih strani Normstudio.si