MREŽA SODOBNEGA PLESA
                                FACEBOOKARHIV MREŽE SODOBNEGA PLESA 

Mreža sodobnega plesa je minuli projekt umetniškega društva Fičo Balet in Društva za sodobni ples
Projekt je potekal v dveh fazah:
med januarjem 2012 in majem 2014 (nosilec: Društvo za sodobni ples)
- med oktobrom 2010 in septembrom 2012 (nosilec: umetniško društvo Fičo balet)

Glavni cilji projekta so bili:
- spodbujanje strateškega razmišljanja o sodobni umetnosti in kulturi, kot temeljni vrednoti slovenske družbe
- optimiziranje učinkovitosti kadrov, ki znotraj NVO delujejo v produkciji, promociji, menedžeriranju in organizaciji, ter povečevanje njihove sposobnosti pridobivanja sredstev za svoje delovanje
- povečevanje vpetosti NVO v lokalno okolje ter njihovo vidnost in prepoznavnost v nacionalnem kulturnem prostoru
- povečevanje izkoriščenosti obstoječe javne infrastrukture skozi oblikovanje partnerstev z nevladnim in javnim sektorjem
- omogočanje dostopa do znanj, ki krepijo konkurenčnost NVO organizacij v pridobivanju javnih in drugih finančnih sredstev
- povečevanje izkoristka javnih sredstev, tako da subvencionirane produkte dela dostopnejše na nacionalni ravni
- krepitev produkcijske učinkovitosti mrežnih partnerjev in s tem posredno omogočanje razvoja dobrih praks na področju produkcije
- povečevanje mobilnosti sodobne umetnosti in drugih znanj med posameznimi slovenskimi regijami in motiviranje delavcev v NVO za delovanje izven glavnega mesta.

Financiranje: operacijo MREŽA SODOBNEGA PLESA SLOVENIJE je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve "Institucionalna in administrativna usposobljenost". Spodbuja razvoj nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
Izdelava spletnih strani Normstudio.si