Abramovici/Kolenc/Reba: DANES JE JUTRIŠNJI VČERAJ
Loup Abramovici, Bara Kolenc, Teja Reba: DANES JE JUTRIŠNJI VČERAJ
Metamorfoze 2°: Izgubljeni (k)raj  
Ljubezen je odgovor, kaj je vprašanje? 


Četrtek, 19. februar, ob 15.00 
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana


Avtorstvo in koreografija: Bara Kolenc, Teja Reba in Loup Abramovici
Izvedba: Teja Reba, Loup Abramovici
Avtorska glasba in oblikovanje zvoka: Mitja Cerkvenik
Oblikovanje zvoka: Jure Vlahovič
Oblikovanje svetlobe in prostora: Urška Vohar
Kostumografija: Urška Recer
Odrska tehnika: Borut Cajnko
Izvršna producentka: Nataša Zavolovšek
Produkcija: KUD Samosvoj in Zavod Exodos
Koprodukcija: Bunker, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, KUD Pozitiv, DIC, Maska
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Sloveniije, Mestna občina Ljubljana

Trajanje: 60 min

  
foto Nada Žgank


Noč krize

Danes je jutrišnji včeraj je sestavljen iz dveh duetov, ki ju povezuje razmislek glede časa, želje, ideala, ljubezni, izgube in smrti. Vez med obema je soočanje s praznino, uprostoritev brezizhodnosti trenutka in poskus odriva, odskoka na drugo stran. Izgubljeni (k)raj  je realno nemožen, a obstaja kot skupek želja, kot izvorna človeška fantazma, ki se razteza v dve smeri: je posameznikov v preteklost postavljeni utemeljitveni akt, vozlišče predstav, od koder konstruira svojo osebnost, in projekcija v prihodnost, ideal, h kateremu stremi. Kot tak je ta kraj temeljno utopičen. Ljubezen je odgovor, kaj je vprašanje? je situacija, v kateri se znajdeta moški in ženska, ki uprizarjata fragmente, za katere se zdi, da prihajajo iz njunih življenj, ljubezni in možnih smrti, a preigravanje teh vlog poudarja napetost in napravi vidno soočenje s praznino. Kot bi se znašli sredi »noči krize«, ki je lahko tako osebna kot globalna.

www.exodosljubljana.si
natasa.zavolovsek@guest.arnes.si
FOTO
Izdelava spletnih strani Normstudio.si