Izobraževanje

 
Umetniško vodenje / Tehnično servisiranje umetniške produkcije / Intenzivno usposabljanje za podporne poklice /
Socialna koreografija

Foto: Nada Žgank

Vaja ne dela vajenca, vaja dela mojstra
Za zainteresirane NVO organiziramo serijo praktično-teoretičnih delavnic s področja menedžerskih, produkcijskih, komunikacijskih, servisno-tehničnih in umetniško-vodstvenih znanj.
Delavnice odgovarjajo potrebam po izobraževanju partnerskih organizacij in so tematsko organizirane v sklope; Komuniciranje z javnostmi; Tehnično servisiranje umetniške produkcije , Umetniško vodenje, Socialna koreografija; Kulturne in kreativne industrije in Zgodovina sodobnega plesa.
Delavnice navezujemo na obstoječe festivale iz področja uprizoritvene umetnosti, kjer se izobraževalne dejavnosti povezujejo z umetniškim programom in s tem naj bi zaokrožile kontekst produkcije in prikaza sodobnih uprizoritvenih, predvsem plesnih umetnosti.

Umetniško vodenje

Delavnico bodo vodili izkušeni direktorji in umetniški vodje organizacij in festivalov na področju sodobnega plesa in gledališča. Udeleženci delavnice se bodo spoznali z osnovnimi principi programiranja umetniških vsebin in festivalskih formatov, prilagojenih konkretnim potrebam publike in specifikam okolja, v katerega je dogodek postavljen.
 
Bond, James Bond v kulturi ali "kdo bo koga poklical"
       
 
Delavnica z Andreo K. Schlehwein in Gyorgyjem Szabom V torek, 14. maja in v sredo, 15.maja od 15.00 do 20.30 vam nudimo dvojno znanje, izkušnje in dvojni užitek.
V Plesnem Teatru Ljubljana bosta predavala, vodila delavnico Gyorgy Szabo in Andrea K. Schlehwein.
14. maj od 15.00 do 17.30 Gyorgy Szabo, odmor, od 18.00 do 20.30 Andrea K. Schlehwein
15. maj od 15.00 do 17.30 Gyorgy Szabo, odmor, od 18.00 do 20.30 Andrea K. Schlehwein
Predstavila bosta vsak svojo inštitucijo, predvsem pa nam bosta odstrla vpogled v neprecenljivo:
kako znotraj možnega, kako ob lokalnih/državnih zakonih in predpisih uresničiti in voditi prostor za umetnost.
Vemo, da so za to potrebna znanja, predanost, spretnost.
Vemo, da se tega ne da naučiti drugače, kot da to preprosto počneš.
Ni knjig, ni šol, samo praksa, praksa, praksa.

Gyorgy Szabo (CV) bo predstavil izkušnjo Trafa, centra sodobnih umetnosti v Budimpešti. Predstavljajo sodobni ples, gledališče, glasbo, sodobni cirkus in vizualne umetnosti. Gygorgy Szabo bo govoril o tem, kako v času krize voditi inštitucijo, kot je Trafo, kako uskajevati politični pritisk, sestavljati tako raznolik program, predvsem pa kakšni so njegovi praktični in teoretski razmisleki. Gyorgy Szabo je po izobrazbi ekonomist, v svetu sodobnih scenskih umetnosti pa je znan kot pobudnik in vodja Trafa.
Andrea K. Schlehwein (CV) bo predstavila Netzwerk AKS, Avstrija, primer dobre prakse manjše nevladne organizacije z odlično infrastrukturo. Poudarki njene plesne pisarne (Tanzbüro) so na umetniško-socialnem prostoru, povezovanju z lokalnim prostorom, prebivalci, politiko.
Andrea K. Schlehwein je plesalka, koreografinja in umetniška vodja Netzwerk AKS.
Prijave na brezplačni delavnici sprejemamo do konca tega tedna na mail: sonja.velkavrh@gibanica.eu
Gyorgy Szabo (http://solidaritywithszabostrafo.blogspot.com/2012/01/gyorgy-szabo-must-be-reinstated-if-his.html)Tehnično servisiranje umetniške produkcije

V sodelovanju z Društvom Hiša v Mariboru,v maju načrtujemo delavnice odrske tehnike, in sicer 3 sklope 3-dnevnih delavnic za 3 različne tehnike upravljanja gledaliških, plesnih predstav in drugih odrskih produkcij. Udeleženci delavnic bodo svoje znanje lahko uporabili že v sklopu izobraževanj, saj bodo sodelovali na terenu pri postavitvi izbranih predstav. 
 
DELAVNICA: Scenska tehnika: postavljanje odra in scene za namene specifične predstave, triki ustvarjalnih mojstrov, tehnično obvladovanje prostora, preučevanje nabora možnih orodij in opreme... Delavnico bosta vodila Marko Brumen in Borut Wenzel.
Izvedba: maj 2013, 10 udeležencev, trajanje: 3 dni (24 ur). Delavnici bo sledilo vsaj 12 ur prakse pri postavljanju odrskih produkcij, predvidoma v sklopu Festivala LENT oziroma Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica.
 
DELAVNICA: Oblikovanje svetlobe: učenje osnov oblikovanja svetlobe v gledaliških in drugih performansih, specifike svetlobnih postavitev koncertne in gledališke osvetlitve. Delavnico bo vodil Borut Bučinel.
Izvedba: maj 2013, 10 udeležencev, trajanje: 3 dni (24 ur). Delavnici bo sledilo vsaj 12 ur prakse pri postavljanju odrskih produkcij, predvidoma v sklopu Festivala LENT oziroma Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica.
 
DELAVNICA: Zvočna tehnika: Udeleženci se bodo ukvarjali z oblikovanjem tona in ozvočevanjem v gledaliških in drugih predstavah. Izvedba: maj 2013, 10 udeležencev, trajanje: 3 dni (24 ur). Delavnici bo sledilo vsaj 12 ur prakse pri postavljanju odrskih produkcij, predvidoma v sklopu Festivala LENT oziroma Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica.
Delavnice bodo predvidoma potekale med majem in septembrom 2013, ko se v Mariboru odvija več festivalov, na katerih se bodo udeleženci delavnic nato pod mentorstvom v praksi preizkusili. V delavnice bo vključenih 30 udeležencev, večina mladih (dijakov, študentov).

Intenzivno usposabljanje za podporne poklice

Naredi in poleti – da se ne boste zapletli v mreže, vam Mreža razpira krila
Mreža sodobnega plesa objavlja interni poziv za člane
Na Mreži sodobnega plesa želimo preizkusiti nov način izvajanja usposabljanj - intenzivne desetdnevne delavnice, izobraževanja za podporne poklice v kulturi (administracija, kulturna produkcija, menedžment, strateško načrtovanje, pridobivanje finančnih sredstev, kuriranje, promocija itd.) Poziv je namenjen organizacijam in njihovim članom, ki se želijo kadrovsko okrepiti za daljše obdobje. Forma delavnic in izobraževanj je odprta. Lahko organiziramo vikend delavnice, lahko strnemo v deset dni izobraževanja, to lahko poteka po potrebi, preko skypa, mailov... odvisno od vaših želja in potreb. Smo prilagodljivi. V sodelovanju z vami in vašimi predlogi skupaj izberemo domačega ali mednarodnega strokovnjaka, da mentorsko okrepi vaše kadrovske kapacitete. Na ta način želimo spodbuditi nevladne organizacije, ki si želijo trajno delovati v širšem okolju, ne samo na ljubiteljski, temveč tudi na profesionalni, nacionalni in mednarodni ravni, pa jim to zaradi finančne ali kadrovske podhranjenosti ne uspeva.
 
Pogoj za sodelovanje:
 • članstvo v Mreži sodobnega plesa (včlani se)
 • opišite vaš projekt s poslanstvom, dolgoročno vizijo (največ 2 A4 strani)
 • pojasnite kakšen kader potrebujete / lahko tudi konkretizirate osebo
 • napišite kakšna znanja bi radi pridobili v okviru tega usposabljanja in kako bi to okrepilo vašo organizacijo (največ 1 A4 stran)
 • napišite osnutek časovnega okvirja (kdaj želite da se usposabljanje izvaja) - najkasneje do 15.marca 2014
Ekipa Mreže sodobnega plesa bo izmed prispelih prijav izbrala 3 organizacije, katerim bo krila finančne stroške strokovnjaka, ki bo izvedel intenzivno izobraževanje (honorar ter morebitni potni in nastanitveni stroški).
 
Kriteriji izbire:
 • finančni (Mreža prispeva do 1.600,00 eur na organizacijo, pri tujem strokovnjaku so všteti potni in stroški nastanitve)
 • projekti z realnim in razvojnim potencialom
Prijave sporočite na e-mail : sandra.dorem@gibanica.eu, najkasneje do 18. aprila 2013.
Rezultate poziva vam posredujemo najkasneje do 1. maja 2013.


Socialna koreografija

Ko je Andrew Hewitt leta 2005 objavil svojo knjigo »Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement (Post-Contemporary Interventions)«, je ta kmalu postala eno izmed ključnih čtiv ne le za kritike, strokovnjake in raziskovalce na polju sodobnega plesa, pač pa tudi za intelektualce z drugih področij umetnosti in humanistike. Čeprav se knjiga osredotoča na moderno obdobje po razsvetljenstvu 18. stoletja ali celo predvsem na obdobje od poznega 19. do srede 20. stoletja, pa njegovi koncepti tega, kako pristopiti k mišljenju koreografij in gibanj in ga konceptualizirati, upoštevaje njegov ideološki in politični vidik, in kako so možnosti določenih telesnih praks vedno pogojene s politikami in ideologijami, porodijo določeno odgovornost in nam naložijo nalogo, da jih poskusimo razviti naprej.
Idejo »socialne koreografije« se razume v širšem pomenu, ki se je nedavno artikuliral v ideji »koreografije kot razširjene prakse«.
Pri predlogu Hewittove misli, razvite v knjigi »Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement (Post-Contemporary Interventions)«, nas zanimajo koncepti, ki reflektirajo:
 • koreografije kot politike nadzora,
 • koreografije kot politike odpora,
 • koreografije kot ideološki aparati države,
 • subverzivne koreografije emancipacije,
 • medijske koreografije države in emancipacijo političnih subjektivitet,
 • utelešenje/raz-telešenje med politikami in politiko, normami in emancipacijo,
 • digitalne koreografije odpora,
 • raz-telešene identitete/ponovno utelešene identitete,
 • koreografije ekonomije, podjetništva, kulturnih politik itd.,
 • estetske obrate v koreografskih praksah,
 • opolnomočenje obstoječih koreografskih praks,
 • koreografije produkcije in antiprodukcije neoliberalnega ekonomskega sistem itd.
Za izvedbo izobraževanj bomo povabili strokovnjake, ki jih zanima mišljenje koreografije na zgoraj opisane načine.
 

 
V okviru festivala VIBRA (www.vibra.si) bo Mreža sodobnega plesa organizirala tri delavnice socialne koreografije, predvajanje kratkih filmov Choreographic Captures, predavanja in individualna svetovanja.
URNIK FESTIVALA - PDF
Organizatorji in partnerji festivala so: 

Društvo za sodobni ples Slovenije
        
 
Utelešenje/raz-telešenje med politikami, normami in emancipacijo 

Delavnica Razstrupljanja kapitalizma – Sri Louise,  13.–17. avgust 2013

13., 14., 15. in 16. avgust, 9.00–11.30 / Delavnica Razstrupljanje kapitalizma, predvidoma v parku Tivoli, ob Tivolskem gradu; v primeru dežja v Agniyoga centru (Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana)

14. in 16. avgust od 12.00 - 13.00 / Predavanje o socialni koreografiji - Gibanje Occupy Oakland, predvidoma v parku Tivoli, ob Tivolskem gradu; v primeru dežja v Agniyoga centru (Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana)

17. avgust, 19.30–20.00 predvidoma ... Pogovor: Zdravo telo, zdrava revolucija: Dušan Semolič in Sri Louise, predvidoma v Tivolskem Gradu
20.30–22.00, Thai Chi, Dušan Semolić; predvidoma v parku Tivoli, ob Tivolskem Gradu
   

Društvo za sodobni ples Slovenije si v okviru projekta Mreža sodobnega plesa prizadeva organizirati petdnevno usposabljanje (predvidoma konec avgusta, od 13. do 17. 8. 2013) za nevladne organizacije s področja sodobne uprizoritvene umetnosti in ostalih sorodnih področij na temo »Razstrupljanje kapitalizma« oziroma »Pridobiti nazaj človeštvo«, ki se širše navezuje tudi na temo osebne in družbene odgovornosti. Namen usposabljanja je povečati ozaveščenost in seznanjenost organizacij s socialno koreografijo kot družbeno odgovorno prakso. Delavnica bo predvidoma potekala na prostem, v parku Tivoli, kot kombinacija dnevne telesne prakse (joge) in dvodnevnega predavanja o gibanju Occupy Oakland, kar pa je v današnjem času izjemno aktualna tema(http://occupyoakland.org/). V Slovenijo bomo povabili izjemno ameriško umetnico in aktivistko Sri Louise. Sri Louise je mednarodna strokovnjakinja na področju joge, samospoznanja in socialne pravičnosti. Od leta 2011 je tudi aktivna članica gibanja Occupy Oakland, ki se bori proti ekonomski neenakosti v mestu. (http://undergroundyogaparlour.com/)


Sri Louise je neodvisna, mednarodno priznana učiteljica joge, ki je svojo prakso začela v Centru Jivamukti v New Yorku leta 1993. Leta 2001 je ustanovila Underground Yoga Parlour for Self-Knowledge and Social Justice (Podzemni salon joge za samospoznavanje in družbeno pravičnost) v San Franciscu, kjer je poleg stalnih tečajev asane in filozofije oblikovala in izvedla dva stroga programa za usposabljanje učiteljev. Kot učiteljica se odlikuje po svojem globokem razumevanju vzpostavljanja drže telesa, saj to zadeva tako asano kot ontologijo. Sri je učenka Swamija Dayanande Sarasvatija, pod čigar mentorstvom študira Vedanto, Sanskrt, vedsko petje in Vaidiko Dharmo.  Delavnica Razstrupljanje kapitalizma - Pridobiti nazaj človeštvo 
Sri Louise je aktivna članica gibanja Occupy Oakland od njegovih začetkov 10. oktobra 2011. Sodelovanje v tem gibanju jo je tako popolnoma predrugačilo, da je svoje osebno in profesionalno življenje preselila v Oakland, v Kalifornijo. Sri se je preselila v predel Oaklanda, ki ga zgodovinsko pestijo strukturno povzročena revščina, vsiljen rasizem in neobrzdano, večinoma nenadzorovano policijsko nasilje. V zahodnem Oaklandu se je rodila tudi stranka Črnih panterjev in to iz istih razlogov, ki štirideset let kasneje na žalost še vedno obstajajo.   V zadnjih dveh desetletjih je med belimi gradbenimi podjetniki in lastniki domov prišlo do spora glede silovite gentrifikacije tega predela. Ironija gentrifikacije je, da jo ponavadi spodbudijo umetniki. Beli umetniki, ki iščejo nizko najemnino, se preselijo v revne soseske in s prisotnostjo svoje barve kože dvignejo vrednost tamkajšnjih nepremičnin ter na koncu izpodrinejo izvirne prebivalce.  Underground Yoga Parlour for Self-Knowledge and Social Justice (Podzemni salon joge za samospoznavanje in družbeno pravičnost), ki ima koristi od te mestne politike, a ni slep zanjo, se je odločil, da se podvrže procesu dekolonizacije, ki ga Sri imenuje Razstrupljanje kapitalizma.   Ta delavnica se bo lotila našega dolgoletnega rasnega privilegija in predsodkov, pri čemer bo raziskovala, kako to inkulturacijo hranimo v svojem telesu. Imperialistično telo ni le nacionalna država, je psiha vsakega posameznika. Ekonomija globalizacije je »normalizirala« presežno samoabsorpcijo, ki poganja imperializem.
Razstrupljanje kapitalizma bo pripoznalo jogo kot kolonizirano prakso in se spopadlo z izločevanjem vedenjskih toksinov, ki sicer, če ostanejo ponotranjeni, vzdržujejo naše zadovoljstvo s kapitalizmom. Splošni razstrupitveni simptomi: 
* globoka in neprijetna žalost nad našim izginjajočim svetom  
* jeza nad krivico; Pandorina skrinjica besa 
* globoka razdražljivost ob izražanju disociiranih, belih privilegijev prijateljev ali družine  
* nezmožnost uživati na račun dobrobiti drugega  
* razne bolečine in bridkosti zaradi sprostitve diskriminirajočih predsodkov  
* tesnoba, povezana z opustitvijo navezave na materialne predmete, ki so postali razširitev naše identitete  * eksistencialno dolgočasje, samodolgočasje, ki nastane, ko sprevidimo prisilno fiksacijo   
Opozorilo: Simptomi odvajanja od odvisnosti od kapitalizma, lahko vztrajajo še zelo dolgo časa ...  
 
Koreografije produkcije in antiprodukcije neoliberalnega ekonomskega sistema

Delavnica Inovativni načini sodelovanja – Dejan Srhoj in Dragana Alfirević, 23.–25. avgust 2013

Na delavnici Inovativni načini sodelovanja, ki bo potekala od petka, 23. 8., do nedelje, 25. 8., vsak dan od 10.00 do 14.00 in od 15.30 do 17.30, v KUD Baobab bomo preizpraševali, kako znotraj skupine ustvariti inovativne načine sodelovanja, ki nam omogočajo ustvarjati nove ideje, koncepte, produkte ali zakone ne glede na to, ali smo del ekipe, ki ustvarja novo predstavo, ali del ekipe v podjetju, instituciji ali nevladni organizaciji. Dragana Alfirević in Dejan Srhoj vabita umetnike, kulturne delavce, poslovneže in politike na srečanje, kjer bomo ustvarili skupino, ki bo izmenjala poglede na inovacijo, sodelovanje in ustvarjalnost. Tridnevna delavnica bo zasnovana na orodjih, ki jih za ustvarjanje uporabljajo sodobnoplesni koreografi, ustvarjalci v gledališču in producenti v kulturi. To pomeni, da bomo na delavnici gibali, opazovali in prek povratnih informacij prevajali izkušnje delavnice v svoje vsakodnevno delovno okolje. Udeleženci delavnice ne potrebujete plesnega ali gledališkega predznanja. Vse, kar potrebujete, so udobna oblačila in boso nogo. V tridnevnem procesu bomo raziskovali, kako pomembno je vključiti čustva in osebno motivacijo v sodelovalne prakse, da bi ustvarili okolje zaupanja, zavedanja, opazovanja in refleksije. Torej okolje, ki omogoča vznik inovacije in novega znanja. Raziskovali bomo tudi, kako ustvarjati prakso improvizacije in ustvarjalnega toka ter kako lahko uporabimo čas, prostor ter proces, da spodbudimo inovativno razmišljanje. Osnovni cilj delavnice je, da se ljudje iz različnih polj srečajo, izkusijo ples, delijo svoje izkušnje, raziskujejo mikro model so-družbe in ustvarijo plodna tla za bodoča sodelovanja. V nedeljo, 25. 8., ob 19.00 bo predstavitev rezultatov delavnice.
Dragana je koreografinja, performerka, pedagoginja in publicistka. V svojih umetniških delih vztraja na procesualnosti dela ter ustvarjanju pogojev, kjer je možno opazovanje procesa kot produkta. Je soustanoviteljica STANICE, servisa za sodobni ples v Beogradu ter Nomad Dance Academy, kjer koordinira, izvaja in koncipira različne programe mreže. www.nomaddanceacademy.org


stephan a. shtereff

Dejan je delavec na področju plesa. Trenutno kurira CoFestival, vodi treninge solo improvizacije znotraj Fičo Baleta in poučuje klasični balet v EnKnapGroup. Ob tem je aktivno soudeležen pri razvoju programov Nomad Dance Academy, kjer organizira srečanja »Teaching the Teachers«, pripravlja dogodke, povezane z zagovorništvom in umetnostjo sobivanja. V preteklih letih je ustvarjal lastna koreografska dela ter plesal v mnogih plesnih in gledaliških predstavah umetnikov, kot so Janez Janša, Ivica Buljan, Matjaž Pograjc, Sebastjan Horvat, Magdalena Reiter in drugi. Je soustanovitelj Fičo Baleta in NDA. Z menedžerko Nino Božič že nekaj let razvijata in vodita delavnice s področja povezovanja umetnosti in gospodarstva.


stephan a. shtereff
 
Raz-telešene identitete/ponovno utelešene identitete

Delavnica Treščiti iz civilizacije v svet – Michael Klien, 18.–22. avgust 2013

18. avgust od 13.30–15.30 /  Predavanje in pogovor z umetnikom: Socialna koreografija, v  KUD Baobab
19. avgust od 16.00–21.00/  Socialna koreografija v praksi : Delavnica treščiti iz civilizacije v svet; v KUD Baobab
                   od 21.30.–22.00  predvajanje Choreographic Captures 2010, v LP bar-u
20., 21., 22.  avgust od 16.00–21.00 / Socialna koreografija v praksi: Delavnica Treščiti iz civilizacije v svet; v  KUD Baobab

Če naj bo dejanje sploh načrtovano, mislim, da mora biti načrtovano na estetski osnovi. (Gregory Bateson)
Michael Kliën oriše temeljit ponovni premislek razumevanja 'koreografije' kot prakse, ki je izjemno relevantna za trenutne družbene in politične procese. Koreografija kot 'estetika spremembe' zadeva delovanje in upravljanje vzorcev, dinamik in ekologij: koreografijo živečega. Če je svet dojet koreografsko kot premikajoča se matrika relacij, interakcij, konstelacij, sorazmernosti, si ustvarjalna praksa koreografije prizadeva zagrabiti te relacije ali določiti specifične pogoje za njihov vznik. Delavnica koreografijo oriše kot globoko politično prakso, ki je nedoumljivo prepletena z načini, kako dojemamo svet. Prek povezovalnega okvira z drugimi polji človeškega spoznanja (kot so filozofija, fizika, formalna kompozicija, sociologija, antropologija itn.) udeležence spodbuja, da prepoznajo in postavijo pod vprašaj epistemološke predpostavke, vpisane v dejanje ustvarjanja. Z razpravo o vrsti metodologij in njihovim prikazom delavnica raziskuje strukture in dinamiko, ki jo najdemo v ljudeh in med njimi, v idejah in med njimi, prav tako pa tudi znotraj celotne strukture sodobne realnosti.
"O koreografiji bi lahko razmišljali v smislu ponovitve; tj. kot o reševanju in predelavi utopičnih, a kljub temu realnih družbenih odnosov. " Andrew Hewitt: Social Choreography
Delavnica bo z uvodom v 'družbeno sanjanje' mogoče vsebovala tudi eksperimentalno psihoanalitično prakso, ki jo je zasnoval Gordon Lawrence na Institutu Tavistock v Londonu v 70-ih letih.
Delavnica bo vsebovala tudi gibalne elemente.

  
rosakite

Koreografija je postala metafora za vsakovrstne dinamične konstelacije, naj bodo zavestno koreografirane ali ne, samoorganizirajoče ali umetno konstruirane. Postala je metafora za urejenost, ki jo intrinzično utelešajo samoorganizirajoči se sistemi, kot to lahko opazimo v biološkem svetu ali v delu človeškega ustvarjalca. Če svetu pristopamo kot k realnosti, ki jo sestavljajo interakcije, odnosi, konstelacije in sorazmernosti, potem koreografijo dojamemo kot estetsko prakso določanja teh relacij ali določanja pogojev za vznik teh relacij. Koreografsko znanje, pridobljeno na polju plesa ali na podlagi zaznanih vzorcev v naravi, bi moralo biti prenosljivo na druga področja življenja.
Koreograf se v središču svoje umetnosti ukvarja z vzorci in strukturami v kontekstu obstoječe, večje, trajajoče koreografije fizičnih, duševnih in družbenih struktur, s čimer deluje kot strateg, ki izvaja hotene spremembe znotraj svojega okolja. Kliën/Valk (2007)What do you Choreograph at the End of the World, Zodiak
Način, kako je naša kultura koreografirala ples, je vedno odražal širše tendence tega, kako se mi kot družba spopadamo z neznanim, neuokvirljivim, tujim, duhovnim in živalskimKliën (2007)

Michael Kliën (1973) je priznani koreograf, kurator in producent številnih gostujočih produkcij, instalacij in dogodkov. Leta 1994 je soustanovil kolektiv Barriedale Operahouse (ki je deloval do leta 2000) in delal kot koreograf za Ballett Frankfurt, Volksoper itn. Med letoma 2003 in 2011 je bil umetniški vodja/izvršni direktor vodilne irske plesne organizacije Daghdha. Kliënovo delo, ki je doma tako v uprizoritveni kot likovni umetnosti, se ukvarja z razvojem koreografske prakse, s katero je leta 2009 doktoriral na Edinburgh College of Art. Med njegovimi nedavnimi ključnimi projekti so dela za galerijo Hayward (London), IMMA (Irski muzej moderne umetnosti i) in COIL (New York) in objava knjige Books of Recommendations: Choreography as an Aesthetics of Change.www.michaelklien.com 
 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si