Ekipa 2012-2014Nosilec projekta: DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE

Ekipa od 1.9.2013 do 31.5.2014 

Vsebinsko, izvršno vodenje in administracija: Ksenija Kaučič
Strokovna sodelavka: Sanja Matković Buble
Odnosi z javnostmi: Jedrt Jež Furlan
Snovalci projekta: Sandra Đorem, Goran Bogdanovski
Zaposleni na projektu: Jedrt Jež Furlan, Sanja Matković Buble, Ksenija Kaučič
 

Ekipa od 1.12.2012 do 31.8.2013

Vsebinsko in izvršno vodenje : Sandra Đorem
Koordinacija in administracija: Sonja Velkavrh
Odnosi z javnostmi: Jedrt Jež Furlan
Snovalci projekta: Sandra Đorem, Goran Bogdanovski
Zaposleni na projektu: Sandra Đorem, Sonja Velkavrh, Jedrt Jež Furlan

Zunanji sodelavci projekta:
Ana Delo, Mojca Mladenovič, Jure Srpčić, Marija Mojca Pungerčar, Christine Gillinger, Violeta Bulc, Maja Lovrenov, Gyula Csperes, Polonca Podgoršek, Maša Nonkovič, Klaus Ludwig, Ruggero Lala, Silva Cattonarro, Walter Heun, Judith Jaeger, Mark Petrovčič, Andrej Srakar, Simon Kardum, Jasmina Založnik, Peter Tomaž Dobrila, Denis Miklavčič, Vesna Čopič, Gyorgy Szabo, Andrea K.Schlehwein, CNVOS
Izdelava spletnih strani Normstudio.si