Delavnice


Delavnice 2010-12

Pridobivanje finančnih sredstev Umetniška produkcija / Delo s prostovoljci / Pridobivanje novih občinstev / 
PR Strategije / Branding - znamčenje Umetniško vodenje Zgodovina sodobnega plesa 
Tehnično opremljanje
 Kadrovski management


Za zainteresirane NVO organiziramo serijo praktično-teoretičnih delavnic s področja menedžerskih, produkcijskih, komunikacijskih, servisno-tehničnih in umetniško-vodstvenih znanj.
Delavnice in debate izvajamo v okviru t.i. »karavan«, kjer naj bi se izobraževalne dejavnosti in debate povezale z umetniškim programom in s tem zaokrožile kontekst produkcije in prikaza sodobnih uprizoritvenih, predvsem plesnih umetnosti.

Foto: Mreža

Pridobivanje finančnih sredstev

Foto: Nada Žgank

Kako preživeti na trgu?
Le redki kulturni programi in projekti lahko preživijo »na trgu«. Vendar je kultura javno dobro in zato upravičena tudi do javnih sredstev. Na delavnici se bomo osredotočali na pridobivanje javnih sredstev na treh ravneh: lokalni, nacionalni in mednarodni, s poudarkom na evropskih sredstvih. Udeležencem delavnice bomo predstavili glavne programe financiranja in ponudili praktične nasvete kako se lotiti pisanja prijav ter predvsem kako izbrati pravi razpis za programe oziroma projekte, ki jih izvajajo. Dotaknili se bomo tudi pridobivanja sponzorstev in donacij. Drugi del delavnice bo posvečen primerom dobre prakse, vprašanjem in praktičnim nasvetom ter debati.
Do sedaj izvedene delavnice:
Umetniška produkcija

Foto: Nada Žgank

Kako se "zgodi" predstava?
Kaj mora vedeti producent, da se predstava, koncert ali razstava lahko zgodi? V prvem delu delavnice se bomo sprehodili skozi osnovne faze umetniške produkcije, od izbire primernih prostorov za vaje in predstavitev dela, do pridobitve financ in koproducentov, od koordinacije ekipe in zunanjih sodelavcev, do promocije in privabljanja občinstev. Drugi del delavnice bo namenjen pogovoru o konkretnih projektih in zagatah, ki jih udeleženci srečujejo pri svojem delu. Vabljeni, da pripravite vprašanja in orišete hipotetične ali realne težave, ki jih bomo na delavnici skušali skupaj razrešiti.
Do sedaj izvedene delavnice:
Delo s prostovoljci

Prostovoljke na Gibanici 2011; Foto: Sunčan Stone

Organiziranje dobre volje ljudi
Prostovoljstvo - oblika izobraževanja in vključevanja kadrov na področje kulturnih vsebin. Delo s prostovoljci zahteva posebno vitalen način dela. Delavnica poteka pod vodstvom mentorjev, ki imajo izkušnje s sistemskim vodenjem področja.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite na sandra.dorem@gibanica.eu.

Pridobivanje novih občinstev

Foto: Aleksander Stamatovski / Nagib 2011

Kje najdemo publiko?
Razvoj občinstva je eno najbolj občutljivih tematik na področju kulture in umetnosti s katero se zahodne prakse sistematično ukvarjajo že nekaj let, odkar beležijo upad obiskovalcev na sodobih uprizoritvenih predstavah. Pri nas pa tudi vlada veliko zanimanje tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Ampak kaj je ta "Audience building", kdo so naša občinstva, kako pridemo do občinstva? Ali obstajajo različni načini in strategije? Ali sploh potrebujemo načrtno delo z občinstvi?
Do sedaj izvedene delavnice:
PR Strategije

Gibanica pred Gibanico; Foto: Nada Žgank

Kako postanemo opazni?
Delavnica bo potekala v obliki predstavitve različnih marketinških orodij (spletnih aplikacij, novih tehnologij, alternativnih načinov sporočanja), ki omogočajo promocijo NVO s področja sodobno - plesne dejavnosti, ki je zaradi posebne narave dela izrazito specifična.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite. Predloge sprejemamo na sandra.dorem@gibanica.eu.


Branding - znamčenje

Betontanc - TAM DALEČ STRAN uvod v ego-logijo, Foto: Urška Boljkovac

Kako postaneš legenda?
Kako ustvariti znamko (brand) na področju umetnosti in kulture? Kako ustvariti prepoznavnost in vidnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem kontekstu? Delavnica bo skušala posredovati strategije in metodologije dobrih praks delovanja, načinov vzpostavljanja NVO kot prepoznavne znamke ter opredeliti možnosti prenosa znanj v lokalno okolje.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite. Predloge sprejemamo na sandra.dorem@gibanica.eu.

Umetniško vodenje

Foto: Nada Žgank

Kako to delajo veliki?
Delavnico bodo vodili izkušeni direktorji in umetniški vodje organizacij in festivalov na področju sodobnega plesa in gledališča. Udeleženci delavnice se bodo spoznali z osnovnimi principi programiranja umetniških vsebin in festivalskih formatov, prilagojenih konkretnim potrebam publike in specifikam okolja, v katerega je dogodek postavljen.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite. Predloge sprejemamo na sandra.dorem@gibanica.eu.

Zgodovina sodobnega plesa

Foto: Nada Žgank

Kako se je razvijala praksa?
Delavnica o zgodovini sodobnega plesa - slovenski in mednarodni kontekst, estetska in kulturna zgodovina prakse. Delavnica vmešča sodobni ples v širši domači in mednarodni kontekst, v estetsko in kulturno zgodovino, vključuje ogled različnih video materialov iz zgodovine sodobnega plesa in teoretsko vmestitev v posamezne lokalne in mednarodne kontekste. Znanje, pridobljeno na tej delavnici je pomembno znanje za kulturne operaterje, ki delujejo na področju sodobnega plesa, zanimivo pa je tudi za sodelavce drugih sorodnih nevladnih organizacij iz Slovenije in tujine.
Že izvedene delavnice:
Nagib 2012 Nagib 2012 Nagib 2012

Tehnično opremljanje

Matija Ferlin - Sad Sam - Almost 6, Foto: Sunčan Stone

Kako naredimo, da vse "dela"?
Oblikovalci svetlobe, zvoka, lučkarji, ozvočevalci, video mojstri, odrski delavci so tako imenovani podporni poklici odrske umetnosti, vendar so to ljudje, ki v dialogu z umetnikom kreirajo svet, ki ga izkusi gledalec. Delavnica tehničnega opremljanja scenskih dogodkov bo potekala pod vodstvom največjih slovenskih strokovnjakov na tem področju. Gre za področje, za katerega v Sloveniji ni razvitega izobraževalnega sistema, zato je izmenjava znanj še posebej dragocena.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite. Predloge sprejemamo na sandra.dorem@gibanica.eu.


Kadrovski management

Foto: Nada Žgank

Kako naredimo ekipo?
Kako v NVO vzdržujemo motivirane, kredibilne in zadovoljne sodelavce ter kako strateško ustvarjamo učinkovit »kolektiv«? Delavnica bo potekala na podlagi upravljanja s človeškimi viri, ki na področju kulture in umetnosti zaradi specifičnih produkcijskih formatov zahtevajo svojevrstno obliko delovanja. Izkušnje, napotke, svetovanje bodo omogočali izkušeni kadrovski menedžerji.
Vsebina delavnice je še v pripravi. Če vas zanima organizacija te delavnice pri vas, nas prosim obvestite. Predloge sprejemamo na sandra.dorem@gibanica.eu.

 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si