Dejavnosti
Tekoče dejavnosti

Festivali, nagrade

- organizacija bienalnega festivala sodobnih plesnih umetnosti - GIBANICA

- podeljevanje stanovskih nagrad Ksenije Hribar za najboljše dosežke v sodobnem plesuTeorija, pogovori, izmenjava

Zbor za publiko - je projekt, ki reflektira stanje stvari na sodobni neodvisni ljubljanski sceni, ki afirmira in kritično predstavi letno produkcijo in pozicijo gledalca-gledalke. Zbor za publiko sorganizirajo: Bunker, Zavod Maska, VIA NEGATIVA, Mesto žensk in DSPS.

Izobraževanje 

Praktikum plesno-izobraževalni program je enoletno  aktivno usposabljanje in izobraževanje na področju sodobnega plesa, ki je namenjen maturantkam in maturantom umetniške gimnazije in vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam. Projekt poteka v organizaciiji SVŠGL - plesna gimnazija in zavodom EMANAT v partnerstvu s DSPS.
 

Pretekle dejavnosti

V letih 2012 in 2013 so potekale različne aktivnosti v sodelovanju z organizacijami JSKD, Radio Študent, Maska, Bunker, Via Negativa, Zavod Sploh, EnKnap, Emanat in PTL:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Praksa pogleda Praksa pogleda je redno srečevanje gledalcev in je namenjena dvigu kulture t.i. "feedbacka", oz. odziva. V ospredje je postavljen gledalec-gledalka, ki si odgovarja na vprašanja kaj, zakaj in kako gledam določeno predstavo.
     
  • KlasJe - somatika  - somatski pristopi h gibanju prek različnih tehnik: Franklin metoda, Body Mind Centering, Feldenkrais, Taijiquan in qigong ter Joga pod vodstvom kvalificiranih pedagogov; izobraževalni proces telesno-senzorialne prekvalifikacije, skozi katerega ozavestimo in zavestno razvijamo svoje gibanje.
 
  • Partnersko sodelovanje pri projektu Plesna Nacionala - namenjena je predstavitvi kratkih izsekov tekoče plesne produkcije, predstavitvi delovanja društev, zavodov in samozaposlenih na tem področju ter strokovnemu druženju.
 
  • DRADAR - je radijski plesni arhiv, namenjen shranjevanju in preizpraševanju tematik, poetik in praks v aktualnem slovenskem sodobnem plesu
DRADAR – digital radio dance archive je radijska platforma za razvijanje misli o sodobnem plesu. Shranjuje spomin na videno, spodbuja artikulacijo doživetega in odpira prostor potencialnemu. Igra se s prevodom iz plesnega v radijski medij.
DRADAR je nastal na pobudo Društva za sodobni ples v sodelovanju z Radiom Študent. Je banka spominov, ki na različne načine beleži aktualno sodobno-plesno produkcijo v Sloveniji. Hkrati je tudi banka iz-gube. V letu 2012 je namreč prišlo do ukinitve enoletnega projektnega razpisa na področju uprizoritvenih umetnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. DRADAR zato posvečamo vsem predstavam, ki jih ne bomo nikoli videli, a o njih prav iz tega razloga lahko še bolj intenzivno razmišljamo in govorimo. DRADAR se sprašuje o vlogi umetnosti in vzpostavljanju pogojev zanjo.

DRADAR #1    DRADAR #2   DRADAR #3   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Trip  - je izobraževalni projekt namenjen zainteresirani javnosti, ki v treh formatih izpostavlja vprašanje izkustva, razumevanja in zgodovinjenja sodobnega plesa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • KlasJe (2013/2014) - je vsakodnevno jutranje profesionalno izobraževanje (klas), ki je namenjen vzdrževanju psiho-fizične pripravljenosti sodobno-plesnih plesalk in plesalcev. Več o Klasju na strani zavoda EMANAT.
 
 
Zgodovina

- med leti 1998 in 2001 je Društvo za sodobni ples izdajalo brezpačno glasilo CIRKULARKA. Namen glasila je bil obveščati člane Društva in širšo javnost z dejavnostjo Društva in obelodaniti ter preizprašati vse v zvezi z različnimi perečimi temami sodobnega plesa. Vsak izid številke je spremljala neobvezna debata na temo izdane številke. Arhivske številke CIrkulark si lahko preberete na spodnjih povezavah:


 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si