Člani komisije
ČLANI KOMISIJE ZA NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2019
  • Alja Lobnik, Nina Meško, Snježana Premuš 
Umetniki, preživeli krizo po letu 2008, ki je dodobra zdesetkala slovensko kulturno in še posebej sodobnoplesno sceno, bi si zaslužili nagrado brez zadržkov že preprosto zaradi vztrajanja. Preživeti in delati pod takšnimi pogoji je politična gesta sama po sebi. Sodobnoplesno sceno tare robnost in, lahko bi dejali, določen izbris, saj preprosto ni uglašena s hektično zdajšnjostjo. A je po drugi strani prav njeno vztrajanje znak, ki ga ne gre spregledati. Njena čuječnost in razmislek o tem, kako pravzaprav biti skupaj v našem kolektivnem telesu, je tisto, kar družba danes morda še toliko bolj potrebuje. In zato se vsakič znova odrine od tal. V svojem trajanju razvija strategije preživetja, ki zmorejo pognati v tek produkcijsko imaginacijo.

Letošnja komisija je temeljito pregledala zadnje dvoletno obdobje, ki kaže neomajen in intenzivno ponotranjen razvoj različnih avtorskih poetik na naših tleh, in to navkljub okrnjenim sredstvom.

Komisija je podelila nagrado za življenjsko delo, ki jo je zasluženo prejela letošnja nagrajenka Sinja Ožbolt. Slednja je most med zdajšnjostjo in vitalnim delom naše preteklosti, torej tistim obdobjem, ko je Ksenija Hribar s somišljeniki ustanovila Plesni teater Ljubljana in dala tej veji umetnosti sredino in avtonomijo.

Izbrale smo tudi 9 nagrajencev z različnih področij, da bi konstatirale, da je sodobnoplesna scena skupnost, ki združuje vidni del, a tudi njene manj vidne dele, njeno podtalje, ki zagotavlja, da gledališka mašina lahko teče. Od tistega, kar se izgrajuje na odru, pa vse do refleksivne senzorike.

Nagrajenci in nagrajenke, ki jim bomo nagrade podelile, so nekateri izmed številnih trdoživih akterjev in akterk, ki kažejo na specifiko slovenskega prostora. To sta iznajdljivost in ustvarjalnost, zaradi katerih večina sploh lahko preživi. Iz tega se porajajo imenitne umetniške prakse, ki jih oplaja preživetveno prehajanje med različnimi vlogami in zmožnost širjenja ustvarjanja na druga področja in obratno, različna področja povratno vstopajo v umetniške zastavke. Nagrajenci in nagrajenke so ne glede na svoja leta dolgo prisotni akterji in akterke na naši sceni in vsi po vrsti v svojem delu združujejo širok spekter znanj in veščin. In nekako se zdi, da je v tem nekaj, kar teče v drugo smer od tendenc današnje družbe, ki skozi specializacijo hromi in oži pogled na svet.


ČLANI KOMISIJE ZA NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2017
  • Mateja Bučar,  Petra Tanko, Jasmina Založnik 

11. 3. 2017 - zaključna prireditev 8. festivala Gibanica (SMEEL, Ljubljana)

Nagovor komisije (zanjo: Mateja Bučar)

O nagradi Ksenije Hribar smo razmišljali kot o visokem strokovnem priznanju. Dsps in letošnja komisija smo se in bi se radi posebej potrudili da bi nagrada v bodoče ne bi bila le simbolična, temveč bi se udejanjila tudi v materialnem smislu. 

V tem trenutku je nujno podariti, da se je v zadnjih dveh letih za nagrajene koreografinje, ta nagrada materializirala v negativnem namesto v pozitivnem smislu - z vztrajno zavrnitvijo nadaljnjega sofinanciranja na Ministrstvu za kulturo, našem glavnem sofinancerju. Brez dvoma je potrebno zastaviti vprašanje kako je kaj takega pravzaprav mogoče in kako sploh razumeti nastali strokovni razkorak (kljub vsem krhkostim in labilnim razmeram področja sodobnih umetnosti in sodobnega plesa). 

Kljubovati anomalijam, in to uspešno je nujna stvar, celo ključna - še posebej na ustvarjalnih poteh.

In tudi zato, pa seveda ne samo zato, predvsem za veliko in v marsičem ključno delo na področju sodobnega plesa, mi je danes v izjemno čast, še posebej pa mi je v veselje, da lahko Nagrado Ksenije Hribar v letu 2017 izročim gospe Neji Kos, za njeno življenjsko delo na področju sodobnega plesa pri nas.

Enako, kot visoko strokovno priznanje, smo razmišljali o vrhuncih in delu nastalemu v zadnjih dveh-treh letih, v sami koreografiji, v soustvarjanju, koreografskih del ter teoretskem, kritiškem, pedagoškem in producentskem delu in tudi o prihajajočih ustvarjalkah in ustvarjalcih.

Odločitve nikakor niso potekale brez dilem, kar je dobro in nam je potrdilo, da imamo danes zelo kvalitetne avtorice in avtorje, ki vztrajno, nepopustljivo, koncizno gradijo svoje avtonomne pozicije in poti v polju sodobnega plesa in s tem ustvarjalno, umetniško in estetsko vizijo časa.

V tokratnem izboru smo pozornost usmerili tudi v dejstvo, da sodobni ples v našem prostoru na intelegibilni način zastavlja relevantna vprašanja. Zato v središče pozornosti nismo postavili le vprašanja, kaj kdo dela temveč tudi in predvsem kako in zakaj to počne. Pri izboru smo se poglabljali v postopke, principe in metode dela kot načine zapopadanja zastavljenih problemov.

Vsekakor razveseljuje da se sodobna plesna umetnost tudi v našem prostoru vseskozi kvalitativno izostruje, ne le v samem koreografskem delu, temveč tudi v vsem kar danes polja umetnosti utemeljuje in so-izgrajuje. Del tega naj bodo tudi letošnje nagrade. Edino kar resnično manjka - je »vizija«, da bi v letu 2019, čez dve leti torej, soglasno lahko podelili nagrado Ksenije Hribar tudi za področje kulturno političnega dela in strukturnega napredka v polju sodobnega plesa; v smeri dejanskega uresničevanja  sodobnega plesnega centra - kot je svojo jasno vizijo za trdnejšo in resno sistemsko umestitev sodobne plesne umetnosti v naš prostor, v svojem nagovoru na letošnji otvoritvi Gibanice, pojasnil in predlagal g. Tone Peršak, aktualni  minister za kulturo Republike Slovenije. 

J.Založnik, P. Tanko, M. Bučar
 


ČLANI KOMISIJE ZA NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2015
 
  • Sabina Potočki, Blaž Lukan, Pia Brezavšček

21. 2. 2015 - zaključna prireditev 7. festivala Gibanica

Nagovor komisije (zanjo: Sabina Potočki)

Spoštovane  spoštovani,

V imenu članov komisije za Nagrade Ksenije Hribar, ki jih letos drugič zapored podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije, vas vse prav prisrčno pozdravljam. Nagrade Ksenije Hribar so namenjene spodbudi razvoja področja sodobnih plesnih umetnosti, motiviranju talentiranih ustvarjalcev in ustvarjalk in nagrajevanju dolgoletnega življenjskega dela posameznikov in posameznic, ki so s svojo umetniško, pedagoško ali teoretsko dejavnostjo zaznamovali naš prostor. Razen nagrade za življenjsko delo, so nagrade v vseh ostalih kategorijah namenjene celostnim ustvarjalnim dosežkom na polju sodobnega plesa v zadnjih dveh letih (in ne nagrajevanju posameznih predstav.)

Letos bomo nagrade podelili v osmih kategorijah: nagrada za koreografijo oz. avtorstvo, nagrada za ples oz. performans, nagrada za oblikovanje svetlobe, nagrada za oblikovanje zvoka, nagrada v kategoriji kritika/teorija/dramaturgija, nagrada za producentsko delo, nagrada za pedagoško delo in nagrada za življenjsko delo.

Člani komisije v sestavi: Pia Brezavšček, Blaž Lukan in Sabina Potočki nismo imeli lahkega dela, saj je sodobnoplesna produkcija v letih 2013 in 2014 ogromna. Na razpis je prispelo 29 prijav, ker pa imamo kot člani komisije pravico, da prejete predloge dopolnimo tudi s svojimi, smo poleg predlogov, prispelih na razpis, še dodatno pregledali čez 35 prijavljenih predstav na letošnjo Gibanico, pobrskali pa smo tudi za ustvarjalnimi dosežki nekaj posameznikov zunaj obeh prijavnih kategorij. Dela je bilo precej, še težje pa je bilo iz te bogate bere izluščiti zgolj tri nagrade, neposredno povezane s koreografskim oz. plesnim ustvarjanjem, od tega je ena od treh nagrada za življenjsko delo. Ali je bilo leta 2013, ko je bilo podeljenih 13 nagrad, število le-teh preveliko, in ali je letos, ko je Društvo to število skoraj prepolovilo, nagrad morda premalo, je vprašanje, ki bi ga bilo morda vredno ponovno premisliti po zaključku festivala. Vsaka nagrada je živa tvarina, ki se rodi, raste in tudi spreminja. Nagrada Ksenije Hribar je še rosno mlada, zato ne dvomimo, da bo Društvo, ki nagrado podeljuje, v prihodnosti našlo pravo mero.

Kot člani komisije si želimo, da bi se edina nagrada za dosežke na polju sodobnega plesa udomačila med ustvarjalci, in da bi to dragoceno in heterogeno umetniško sceno s tako piškavimi domovinskimi pravicami, nagrada Ksenije Hribar predvsem povezovala in ne razdvajala. Predvsem pa si želimo, da bi v prihodnjih letih prispelo na razpis še večje število premišljenih in dobro utemeljenih prijav iz najširših umetniških krogov, da bo nagrada pridobila na veljavi.

V imenu naše tričlanske komisije se zahvaljujem predsednici društva Teji Rebi za podeljeno čast, da izberemo letošnje nagrajence, in za njeno vsestransko pomoč. Naj še dodam, da smo delo opravili z veseljem in po svojih najboljših močeh, med izbiranjem pa smo imeli v mislih tudi pionirko, po kateri nagrada nosi ime. Kot članica komisije, ki sem s Ksenijo Hribar in soplesalci ustanovila skupino Plesni Teater Ljubljana in sodelovala s Ksenijo do njene prezgodnje smrti, se iskreno zahvaljujem Roku Vevarju, celotni ekipi festivala Gibanica in vsem sodelujočim udeležencem posveta o Kseniji Hribar. S skupnimi močmi in z veliko dobre volje so pripravili po obsegu sicer skromen, po pomenu pa neprecenljiv spremljevalni program, posvečen življenju in delu naše vse prepogosto pozabljene in spregledane velikanke sodobnega plesa. S Ksenijo Hribar v srcu, se vam zahvaljujem za pozornost in predajam besedo Vitu in Urošu, da nam razkrijeta imena letošnjih nagrajencev.  
 


ČLANI KOMISIJE ZA NAGRADE KSENIJE HRIBAR 2013

Na festivalu Gibanica so leta 2013 prvič podeljene tudi stanovske nagrade, poimenovane po pomembni slovenski plesni ustvarjalki in pedagoginji Kseniji Hribar, ki jih je podelilo Društvo za sodobni ples Slovenije.
  • Tamara Bračič Vidmar, Mateja Rebolj, Suzana Koncut
 
Izdelava spletnih strani Normstudio.si