Kuratorska študija • delavnica
7. december,  17.00 – 20.00 in 8. december, 10.00 -13.00
JSKD, Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana

KURATORSKA ŠTUDIJA • delavnica

vodi:
Petra Hazabent


Delavnica je brezplačna, potrebne pa so prijave.
Prijave zbiramo na: kultura_org@yahoo.com, do vključno, torka, 4. 12. 2018Kuratorske prakse na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti v slovenskem prostoru še niso precej raziskane in če upoštevamo dejstvo, da kritične institucije na področju umetnosti čedalje hitreje izginjajo, se zdi potrebno odpreti prostor za generiranje novih načinov delovanja in premisliti o praksah, ki se morda nagibajo bolj v smeri eksperimentalnih pristopov, tako v vsebinskem kot političnem smislu, ter se intenzivneje povezujejo z umetniki in umetniškimi procesi. V praksi bi to pomenilo vzpostaviti možnosti za bolj diskurzivno in performativno kuriranje, kolektivno umetniško raziskovanje, rekonfiguracijo razmerij med umetniki, kuratorji in drugimi strokovnjaki ter misliti sam kuratorskih proces skozi pomembne družbene teme.
»Kuratorska študija« je zastavljena kot dvodnevno srečanje, kjer bomo preizpraševali različne prakse, tekste in razpirali sklope vprašanj, ki bodo med drugim narekovali tudi sam proces dela: Kako danes razumemo koncept »curare«/ »skrbeti za«? Kako se v okviru ideje kuratorskega programa izražajo politični odzivi? Kako razmišljati o kuratorskih konceptih tako znotraj umetniškega polja kot širših družbenih tem? Kakšne institucije potrebujemo in katere metode dela bi naj te institucije podpirale, producirale, preizpraševale? Kako se vzpostavlja in uporablja kritični potencial organizacij v različnih produkcijskih pogojih? Ali umetniške institucije nagovarjajo družbeno tkivo oziroma ali izgovarjajo družbeno realnost in kako se na to odzivajo kuratorske strategije? Ali si želimo sprememb?...
 
Petra Hazabent je nagrajena producentka na področju sodobnih plesnih umetnosti (nagrada Ksenije Hribar 2015), raziskovalka kulturnih politik in kuratorica, ki je v letu 2017 zaključila specializacijo na prvem evropskem mednarodnem študiju kuratorstva na Univerzi v Salzburgu in Univerzi v München-u (LUM) “Kuratieren in den szenischen Künsten”, za kar je med drugim prejela tudi prestižno štipendijo Allianz Kulturstiftung-a. Pred petimi leti je so-ustanovila Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, ki je zrastlo iz desetletne tradicije mednarodnega festivala eksperimentalnega giba. Trenutno kurira Sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti “Nagib na oder” v Mariboru, katera je bila predhodno od leta 2005 najprej zasnovana kot (klasičen) večdnevni festival, nato kot parkour oziroma večtedenski sodobno-plesni dogodek različnih ustvarjalnih procesov ter do danes kot prvi kontinuiran program, ki v drugem nejvečjem mestu v Sloveniji zapolnjuje manjko celoletnega dogajanja na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti. V desetih letih svojega profesionalnega delovanja je inicirala različne kuratorske koncepte in (mednarodne) programe, s katerimi si med drugim prizadeva preizpraševati ter raziskovati razsežnosti kuratorskega procesa.

Organizacija: Društvo za sodobni ples Slovenije in JSKD
Izdelava spletnih strani Normstudio.si