Zgodovina društva

Prve pobude za ustanovitev takšnega društva so se pojavile že sredi 80. let, Društvo za sodobni ples Slovenije pa je bilo ustanovljeno maja leta 1994, njegova prva predsednica je bila Ksenija Hribar. Društvo deluje kot strokovno društvo aktivnih ustvarjalcev sodobnega plesa na nacionalnem nivoju.

Društvo si od vsega začetka prizadeva za strokovno utemeljeno sodelovanje z odgovornimi institucijami v Sloveniji v procesu sprejemanja odločitev, ki se tičejo področja sodobnega plesa. Razvija in podpira dejavnosti za razvoj teorije, kritike in zgodovinjenja sodobnega plesa, organizira javna predavanja, okrogle mize, delavnice in sodeluje pri različnih manifestacijah doma in v tujini. Podpira dejavnosti za vzpostavitev ustreznih ustanov za izobraževanje in druge institucionalne, prostorske in kadrovske infrastrukture za sodobni ples pri nas.

Dejavne članice in člani DSPS so zaznamovali zadnja štiri desetletja dogajanja na slovenskem sodobnoplesnem področju, tako pri produkciji in postprodukciji, vzpostavljanju temeljev teorije in zgodovine sodobnega plesa, kot tudi pri vzpostavljanju izobraževalnih programov – modulov za sodobni ples na ravni srednješolske (že vzpostavljen) in visokošolske izobrazbe (v postopku priprave), ter na vseh področjih, ki se jih sodobni ples dotika (strateško ustvarjanje kulturnih politik, mreženje, izobraževanje, infrastruktura, status samozaposlenih ustvarjalcev plesa, zagovorništvo itn.). Društvo za sodobni ples deluje inkluzivno in si prizadeva za dialog med različnimi generacijami plesnih ustvarjalcev.

Društvo za sodobni ples Slovenije dejavno sodeluje z številnimi nevladnimi organizacijami s področja sodobnega plesa in scenskih umetnosti v Sloveniji, pa tudi s številnimi javnimi zavodi. Društvo pa je bilo dejavno tudi pri snovanju in ustanavljanju Centra sodobnih plesnih umetnosti, ki je bilo ustanovljeno julija 2011 in s strani Ministrstva za kulturo RS še istega leta ukinjeno. 

Društvo so vodili:
Ksenija Hribar
Mateja Bučar
Gregor Kamnikar
Matjaž Farič
Branko Potočan
Igor Sviderski
Andreja Kopač
Bara Kolenc
Teja Reba
Pia Brezavšček