Nagovor komisije 2015

Spoštovane  spoštovani,

V imenu članov komisije za Nagrade Ksenije Hribar, ki jih letos drugič zapored podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije, vas vse prav prisrčno pozdravljam. Nagrade Ksenije Hribar so namenjene spodbudi razvoja področja sodobnih plesnih umetnosti, motiviranju talentiranih ustvarjalcev in ustvarjalk in nagrajevanju dolgoletnega življenjskega dela posameznikov in posameznic, ki so s svojo umetniško, pedagoško ali teoretsko dejavnostjo zaznamovali naš prostor. Razen nagrade za življenjsko delo, so nagrade v vseh ostalih kategorijah namenjene celostnim ustvarjalnim dosežkom na polju sodobnega plesa v zadnjih dveh letih (in ne nagrajevanju posameznih predstav.)

Letos bomo nagrade podelili v osmih kategorijah: nagrada za koreografijo oz. avtorstvo, nagrada za ples oz. performans, nagrada za oblikovanje svetlobe, nagrada za oblikovanje zvoka, nagrada v kategoriji kritika/teorija/dramaturgija, nagrada za producentsko delo, nagrada za pedagoško delo in nagrada za življenjsko delo.

Člani komisije v sestavi: Pia Brezavšček, Blaž Lukan in Sabina Potočki nismo imeli lahkega dela, saj je sodobnoplesna produkcija v letih 2013 in 2014 ogromna. Na razpis je prispelo 29 prijav, ker pa imamo kot člani komisije pravico, da prejete predloge dopolnimo tudi s svojimi, smo poleg predlogov, prispelih na razpis, še dodatno pregledali čez 35 prijavljenih predstav na letošnjo Gibanico, pobrskali pa smo tudi za ustvarjalnimi dosežki nekaj posameznikov zunaj obeh prijavnih kategorij. Dela je bilo precej, še težje pa je bilo iz te bogate bere izluščiti zgolj tri nagrade, neposredno povezane s koreografskim oz. plesnim ustvarjanjem, od tega je ena od treh nagrada za življenjsko delo. Ali je bilo leta 2013, ko je bilo podeljenih 13 nagrad, število le-teh preveliko, in ali je letos, ko je Društvo to število skoraj prepolovilo, nagrad morda premalo, je vprašanje, ki bi ga bilo morda vredno ponovno premisliti po zaključku festivala. Vsaka nagrada je živa tvarina, ki se rodi, raste in tudi spreminja. Nagrada Ksenije Hribar je še rosno mlada, zato ne dvomimo, da bo Društvo, ki nagrado podeljuje, v prihodnosti našlo pravo mero.

Kot člani komisije si želimo, da bi se edina nagrada za dosežke na polju sodobnega plesa udomačila med ustvarjalci, in da bi to dragoceno in heterogeno umetniško sceno s tako piškavimi domovinskimi pravicami, nagrada Ksenije Hribar predvsem povezovala in ne razdvajala. Predvsem pa si želimo, da bi v prihodnjih letih prispelo na razpis še večje število premišljenih in dobro utemeljenih prijav iz najširših umetniških krogov, da bo nagrada pridobila na veljavi.

V imenu naše tričlanske komisije se zahvaljujem predsednici društva Teji Rebi za podeljeno čast, da izberemo letošnje nagrajence, in za njeno vsestransko pomoč. Naj še dodam, da smo delo opravili z veseljem in po svojih najboljših močeh, med izbiranjem pa smo imeli v mislih tudi pionirko, po kateri nagrada nosi ime. Kot članica komisije, ki sem s Ksenijo Hribar in soplesalci ustanovila skupino Plesni Teater Ljubljana in sodelovala s Ksenijo do njene prezgodnje smrti, se iskreno zahvaljujem Roku Vevarju, celotni ekipi festivala Gibanica in vsem sodelujočim udeležencem posveta o Kseniji Hribar. S skupnimi močmi in z veliko dobre volje so pripravili po obsegu sicer skromen, po pomenu pa neprecenljiv spremljevalni program, posvečen življenju in delu naše vse prepogosto pozabljene in spregledane velikanke sodobnega plesa. S Ksenijo Hribar v srcu, se vam zahvaljujem za pozornost in predajam besedo Vitu in Urošu, da nam razkrijeta imena letošnjih nagrajencev.