Slovar sodobnoplesne terminologije

Na pobudo članov UO DSPS se bo v kratkem formirala skupina strokovnjakov in strokovnjakinj, ki bo začela s snovanjem večletnega projekta Slovar sodobnega plesa, publikacije, ki bo termine s področja teoretskih in zgodovinskih, produkcijskih in ustvarjalnih obravnav sodobnega plesa izpisala in strnila v slovarskih geslih. Tovrsten slovar ni samo stvar nenehnih pedagoških, strokovnih, znanstvenih in publicističnih potreb, da se terminom, ki jih ponavadi poznamo v angleških, pa tudi nemških ali francoskih različicah, zagotovijo slovenske ali vsaj slovenjene ustreznice ter se jih leksikografsko definira, ampak tudi del procesa institucionalizacije področja. V načrtu imamo formiranje delovne skupine, k sodelovanju pri sozaložništvu pa bomo povabili tudi slovenske gledališke založnike.