OBVESTILA

Sreda, 20.10.2021

DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE
IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU ZA KULTURO, 2021–2028

Po preučitvi »Resolucije o nacionalnem programu za kulturo, 2021–2028« upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije ugotavlja, da dokument sodobni ples sicer navaja med zvrstmi uprizoritvenih umetnosti, vendar za področje ne očrta nikakršnih razvojnih smernic, ki bi jih kasneje lahko zajel akcijski načrt NPK 2021-2028. Iz dokumenta prav tako ni razvidnih nikakršnih razvojnih smernic za urejanje umetniške in kulturne produkcije nevladnega sektorja in samozaposlenih na področju kulture, kar je za sodobni ples bistveno, saj njegova celotna produkcija nastaja prav v nevladnem sektorju, umetnice in umetniki, kulturne delavke in delavci, ki delujejo na področju, pa so v celoti samozaposleni.

Upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije predlaga, da se področje sodobnega plesa vključi v dokument z naslednjimi razvojnimi smernicami: (1) ponovna ustanovitev leta 2012 ukinjenega Centra sodobnih plesnih umetnosti in zagotovitev primerljivih institucionalnih sredstev zanj; (2) znatno povečanje financiranja sodobno plesnih vsebin za nevladne organizacije, ki delujejo na področju; (3) zagotovitev sredstev za kontinuirane in dnevne programe poklicnega usposabljanja (dnevni plesni treningi, delavnice kvalitetnih domačih in tujih pedagogov); (4) financiranje najemnin za plesne studije (s primernimi prostorskimi volumni, temperaturnimi in sanitarnimi standardi) v večjih slovenskih centrih; (5) zagotovitev sredstev za financiranje gostovalne mreže po RS za področje uprizoritvenih umetnosti in sodobnega plesa; (6) financiranje programov kulturno-umetnostne vzgoje za področje sodobnega plesa po RS; (7) večnamensko delovno štipendiranje referenčnim umetnicam in umetnikom, kulturnim delavkam in delavcem s področja, v razumnih časovnih ciklih; (8) celostno, ne segregirano (institucije, nevladni sektor) urejanje področja uprizoritvenih umetnosti v RS.

Upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije si državno kulturno administracijo na Ministrstvu za kulturo predstavlja kot partnerko, ki sledi področju (tako v domačem, kakor tudi v mednarodnem kulturnem prostoru), ga razume in skupaj z nami razvija ter izboljšuje; ki ceni umetnice in umetnike, kulturne delavke in delavce na področjih sodobnega plesa in uprizoritvenih umetnosti ter si prizadeva, da bi ustvarila vključujoč in kvaliteten kulturni sistem, ki bi deležnikom na področjih s primernimi kvalitativnimi (ne zgolj kvantitativnimi) kriteriji zagotavljal – kakor je zapisano v Ustavi RS – skladen kulturni razvoj. 

Upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije


Ponedeljek, 06.09.2021

Od leta 2003 Gibanica – bienale sodobne plesne umetnosti, predstavlja slovensko sodobnoplesno produkcijo, ki jo za festival vselej izbere tričlanska selektorska ekipa. Gibanica ponuja nabor najboljših sodobnoplesnih izdelkov domačih producentov in velja za najpomembnejšo sodobnoplesno platformo pri nas. Letošnja 10. edicija bo potekala v Ljubljani med 15. in 18. septembrom 2021.

wwww.gibanica.info